Omdat ze verschillende dialecten horen hebben ze uit het ene dialect dit, uit het andere dat gekozen en waar de Grieken allemaal hun eigen dialect en leefwijze en klederdracht hebben, hebben de Atheners een mengvorm van alle Griekse en barbaarse gebruiken.

ἔπειτα φωνὴν πᾶσαν ἀκούοντες ἐξελέξαντο τοῦτο μὲν ἐκ τῆς τοῦτο δὲ ἐκ τῆς, καὶ οἱ μὲν Ἕλληνες ἰδίᾳ μᾶλλον καὶ φωνῇ καὶ διαίτῃ καὶ σχήματι χρῶνται, Ἀθηναῖοι δὲ κεκραμένῃ ἐξ ἁπάντων τῶν Ἑλλήνων καὶ βαρβάρων.