En daarom, omdat hun en onze vaders en zij zelf in volledige vrijheid zijn opgevoed, en van edele geboorte, hebben ze vele schitterende prestaties geleverd voor alle mensen, zowel privé als in het openbaar, omdat ze vonden dat ze voor die vrijheid moesten vechten, zowel voor Grieken tegen andere Grieken als voor alle Grieken gezamenlijk tegen de barbaren. De tijd is te kort om op passende wijze te schetsen hoe ze zich verdedigden toen Eumolpus en de Amazones tegen ons land ten strijde trokken en in nog eerdere gevallen, en hoe ze de Argivers verdedigden tegen de Kadmeërs en de Herakliden tegen de Argivers; dichters hebben hun moed reeds fraai bezongen in verzen en die voor iedereen vastgelegd. Als wij nu gaan proberen diezelfde daden te eren in proza, dan zullen we daar waarschijnlijk bij achter blijven. Om die reden lijkt het me geoorloofd om deze daden niet te behandelen, aangezien ze al op passende wijze zijn geprezen. Maar die daden die nog nooit een dichter als waardige stof voor een even waardig loflied heeft opgepikt, en waarvan alleen de herinnering nog bestaat, daarvan moet ik, vind ik, op lovende wijze melding maken en als pro memorie voor anderen om het te verwerken in odes of andersoortige poëzie, op een manier die de helden verdienen. 

Ὅθεν δὴ ἐν πάσῃ ἐλευθερίᾳ τεθραμμένοι οἱ τῶνδέ τε πατέρες καὶ οἱ ἡμέτεροι καὶ αὐτοὶ οὗτοι, καὶ καλῶς φύντες, πολλὰ δὴ καὶ καλὰ ἔργα ἀπεφήναντο εἰς πάντας ἀνθρώπους [239b] καὶ ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ, οἰόμενοι δεῖν ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας καὶ Ἕλλησιν ὑπὲρ Ἑλλήνων μάχεσθαι καὶ βαρβάροις ὑπὲρ ἁπάντων τῶν Ἑλλήνων. Εὐμόλπου μὲν οὖν καὶ Ἀμαζόνων ἐπιστρατευσάντων ἐπὶ τὴν χώραν καὶ τῶν ἔτι προτέρων ὡς ἠμύναντο, καὶ ὡς ἤμυναν Ἀργείοις πρὸς Καδμείους καὶ Ἡρακλείδαις πρὸς Ἀργείους, ὅ τε χρόνος βραχὺς ἀξίως διηγήσασθαι, ποιηταί τε αὐτῶν ἤδη καλῶς τὴν ἀρετὴν ἐν μουσικῇ ὑμνήσαντες εἰς πάντας μεμηνύκασιν· ἐὰν οὖν ἡμεῖς [239c] ἐπιχειρῶμεν τὰ αὐτὰ λόγῳ ψιλῷ κοσμεῖν, τάχ' ἂν δεύτεροι φαινοίμεθα. Ταῦτα μὲν οὖν διὰ ταῦτα δοκεῖ μοι ἐᾶν, ἐπειδὴ καὶ ἔχει τὴν ἀξίαν· ὧν δὲ οὔτε ποιητής πω δόξαν ἀξίαν ἐπ' ἀξίοις λαβὼν ἔχει ἔτι τέ ἐστιν ἐν ἀμνηστίᾳ, τούτων πέρι μοι δοκεῖ χρῆναι ἐπιμνησθῆναι ἐπαινοῦντά τε καὶ προμνώμενον ἄλλοις ἐς ᾠδάς τε καὶ τὴν ἄλλην ποίησιν αὐτὰ θεῖναι πρεπόντως τῶν πραξάντων.