De Athener Plato (426-347 v. Chr.) is een filosoof en leerling van Socrates. In bijna al zijn werken, die we kennen onder de naam dialogen, voert hij Socrates als sprekend op. De Menexenus is een van die dialogen met een eerder retorische dan filosofische inhoud. In zijn andere dialogen leren we Socrates / Plato kennen als een regelrechte tegenstander van de democratie. Er wordt daar sterk gepleit voor een bestuur door deskundigen i.p.v. door het volk