(14) Als het gaat om de bondgenoten en dat ze naar hen uitvaren en de voortreffelijken haten en duidelijk bestoken met valse beschuldigingen: ze weten dat de heerser noodzakelijkerwijs gehaat wordt door zijn ondergeschikte (als de rijken en sterken de macht hebben in de staten dan zal het bewind van het volk in Athene niet van lange duur zijn) en daarom beroven ze de voortreffelijken van hun burgerrecht en nemen hun geld af of verbannen ze en doden ze en de slechteriken laten ze profiteren. Maar de voortreffelijken in Athene ondersteunen hun gelijken in de andere staten omdat ze begrijpen dat het goed voor henzelf is om de beste elementen in de staten in stand te houden. (15) Nu kun je zeggen dat dit de kracht is van Athene: dat de bondgenoten in staat zijn om te betalen. Maar de mensen van het volk vinden het belangrijker dat iedere individuele Athener het geld van de bondgenoten heeft en zij net genoeg overhouden om van te leven en dat ze moeten werken zodat ze niet in staat zijn in opstand te komen. (16) Het volk der Atheners lijkt ook in dit opzicht tegen hun eigen belang in te handelen, dat ze de bondgenoten dwingen om naar Athene te varen om te procederen. Maar zij stellen daar tegenover hoeveel voordeel daarin zit voor het volk van Athene. Ten eerste krijgen ze uit de in bewaring gegeven fondsen het hele jaar door hun loon. Ten tweede blijven ze gewoon thuis en besturen de staten van de bondgenoten zonder zelf uit te varen en in de rechtbank sparen ze de mensen uit het volk maar hun tegenstanders veroordelen ze. Als alle staten zelf thuis rechtbanken hadden dan zouden ze, omdat ze de Atheners immers haten, diegenen uit hun midden die het meest op de hand zijn van het volk in Athene kapot maken. (17) Bovendien heeft het volk van Athene nog de volgende voordelen van het feit dat de processen in Athene plaatsvinden. Ten eerste brengt de eenprocentsregeling in Piraeus meer op. Ten tweede is het voordeliger voor wie een kamer te huur heeft. Ten derde als je een span paarden of een slaaf te huur hebt. Verder profiteren de herauten door het feit dat de bondgenoten in de stad zijn. (18) Bovendien, als de bondgenoten niet voor processen zouden komen dan zouden ze alleen die Atheners respecteren die naar hen uitvoeren, de generaals en de kapiteins en de gezanten. Nu is er een dwingende noodzaak voor iedere bondgenoot om bij het volk der Atheners in het gevlei te komen omdat men beseft dat je eenmaal in Athene als aanklager of beklaagde je recht bij niemand anders kunt halen dan bij het volk, zoals de wet in Athene is. Je moet in de rechtbanken iedereen die binnenkomt smeken en de hand schudden. Zo zijn de bondgenoten meer slaaf van het volk der Atheners.

Περὶ δὲ τῶν συμμάχων, ὅτι ἐκπλέοντες συκοφαντοῦσιν ὡς δοκοῦσι καὶ μισοῦσι τοὺς χρηστούς, γιγνώσκοντες ὅτι μισεῖσθαι μὲν ἀνάγκη τὸν ἄρχοντα ὑπὸ τοῦ ἀρχομένου, εἰ δὲ ἰσχύσουσιν οἱ πλούσιοι καὶ οἱ ἰσχυροὶ ἐν ταῖς πόλεσιν, ὀλίγιστον χρόνον ἡ ἀρχὴ ἔσται τοῦ δήμου τοῦ Ἀθήνησι, διὰ ταῦτα οὖν τοὺς μὲν χρηστοὺς ἀτιμοῦσι καὶ χρήματα ἀφαιροῦνται καὶ ἐξελαύνονται καὶ ἀποκτείνουσι, τοὺς δὲ πονηροὺς αὔξουσιν. οἱ δὲ χρηστοὶ Ἀθηναίων τοὺς χρηστοὺς ἐν ταῖς συμμαχίσι πόλεσι σῴζουσι, γιγνώσκοντες ὅτι σφίσιν ἀγαθόν ἐστι τοὺς βελτίστους σῴζειν ἀεὶ ἐν ταῖς πόλεσιν. [15] εἴποι δέ τις ἂν ὅτι ἰσχύς ἐστιν αὕτη Ἀθηναίων, ἐὰν οἱ σύμμαχοι δυνατοὶ ὦσι χρήματα εἰσφέρειν. τοῖς δὲ δημοτικοῖς δοκεῖ μεῖζον ἀγαθὸν εἶναι τὰ τῶν συμμάχων χρήματα ἕνα ἕκαστον Ἀθηναίων ἔχειν, ἐκείνους δὲ ὅσον ζῆν καὶ ἐργάζεσθαι ἀδυνάτους ὄντας ἐπιβουλεύειν. [16] Δοκεῖ δὲ ὁ δῆμος ὁ Ἀθηναίων καὶ ἐν τῷδε κακῶς βουλεύεσθαι, ὅτι τοὺς συμμάχους ἀναγκάζουσι πλεῖν ἐπὶ δίκας Ἀθήναζε. οἳ δὲ ἀντιλογίζονται ὅσα ἐν τούτῳ ἔνι ἀγαθὰ τῷ δήμῳ τῷ Ἀθηναίων· πρῶτον μὲν ἀπὸ τῶν πρυτανείων τὸν μισθὸν δι' ἐνιαυτοῦ λαμβάνειν· εἶτ' οἴκοι καθήμενοι ἄνευ νεῶν ἔκπλου διοικοῦσι τὰς πόλεις τὰς συμμαχίδας, καὶ τοὺς μὲν τοῦ δήμου σῴζουσι, τοὺς δ' ἐναντίους ἀπολλύουσιν ἐν τοῖς δικαστηρίοις. εἰ δὲ οἴκοι εἶχον ἕκαστοι τὰς δίκας, ἅτε ἀχθόμενοι Ἀθηναίοις τούτους ἂν σφῶν αὐτῶν ἀπώλλυσαν οἵτινες φίλοι μάλιστα ἦσαν Ἀθηναίων τῷ δήμῳ. [17] πρὸς δὲ τούτοις ὁ δῆμος τῶν Ἀθηναίων τάδε κερδαίνει τῶν δικῶν Ἀθήνησιν οὐσῶν τοῖς συμμάχοις. πρῶτον μὲν γὰρ ἡ ἑκατοστὴ τῇ πόλει πλείων ἡ ἐν Πειραιεῖ. ἔπειτα εἴ τῳ συνοικία ἐστίν, ἄμεινον πράττει. ἔπειτα εἴ τῳ ζεῦγός ἐστιν ἢ ἀνδράποδον μισθοφοροῦν. ἔπειτα οἱ κήρυκες ἄμεινον πράττουσι διὰ τὰς ἐπιδημίας τὰς τῶν συμμάχων. [18] πρὸς δὲ τούτοις, εἰ μὲν μὴ ἐπὶ δίκας ᾔεσαν οἱ σύμμαχοι, τοὺς ἐκπλέοντας Ἀθηναίων ἐτίμων ἂν μόνους, τούς τε στρατηγοὺς καὶ τοὺς τριηράρχους καὶ πρέσβεις. νῦν δ' ἠνάγκασται τὸν δῆμον κολακεύειν τὸν Ἀθηναίων εἷς ἕκαστος τῶν συμμάχων, γιγνώσκων ὅτι δεῖ μὲν ἀφικόμενον Ἀθήναζε δίκην δοῦναι καὶ λαβεῖν οὐκ ἐν ἄλλοις τισὶν ἀλλ' ἐν τῷ δήμῳ, ὅς ἐστι δὴ νόμος Ἀθήνησι· καὶ ἀντιβολῆσαι ἀναγκάζεται ἐν τοῖς δικαστηρίοις καὶ εἰσιόντος του ἐπιλαμβάνεσθαι τῆς χειρός. διὰ τοῦτο οὖν οἱ σύμμαχοι δοῦλοι τοῦ δήμου τῶν Ἀθηναίων καθεστᾶσι μᾶλλον.