Otanes bracht deze mening naar voren maar Megabyzos drong erop aan de macht over te dragen aan een oligarchie, met de volgende woorden:  “Wat Otanes zei over het beëindigen van de monarchie, dat moeten ook mijn woorden zijn maar waar hij ons aanspoort de macht over te dragen op het volk, daar slaat hij de plank mis. Er is niets dommer of overmoediger dan een onhandelbare massa. En het is absoluut ontoelaatbaar dat mensen die ontkomen zijn aan de overmoed van een alleenheerser vervallen in de overmoed van een volksmassa die niet in de hand te houden is. Want als een alleenheerser iets doet, doet hij dat met zijn volle verstand, maar bij zo’n volksmassa is geen sprake van verstand. Hoe zou het immers zijn verstand kunnen gebruiken, als het uit zichzelf nooit geleerd of zelfs maar gezien heeft wat goed is en zich op de macht stort en alles meesleurt zonder enig plan, net als een rivier in de winter? Wie kwaad in de zin heeft tegen de Perzen, die moet gebruik maken van het volk, maar laten wij een comité van de beste mannen aanwijzen en die de macht geven. Daar zullen we immers zelf ook deel van uitmaken en het is logisch dat de beste besluiten komen van de beste mannen.”

Ὀτάνης μὲν δὴ ταύτην γνώμην ἐσέφερε· Μεγάβυζος δὲ ὀλιγαρχίῃ ἐκέλευε ἐπιτρέπειν, λέγων τάδε. “τὰ μὲν Ὀτάνης εἶπε τυραννίδα παύων, λελέχθω κἀμοὶ ταῦτα, τὰ δ᾽ ἐς τὸ πλῆθος ἄνωγε φέρειν τὸ κράτος, γνώμης τῆς ἀρίστης ἡμάρτηκε· ὁμίλου γὰρ ἀχρηίου οὐδέν ἐστι ἀξυνετώτερον οὐδὲ ὑβριστότερον. [2] καίτοι τυράννου ὕβριν φεύγοντας ἄνδρας ἐς δήμου ἀκολάστου ὕβριν πεσεῖν ἐστὶ οὐδαμῶς ἀνασχετόν. ὃ μὲν γὰρ εἴ τι ποιέει, γινώσκων ποιέει, τῷ δὲ οὐδὲ γινώσκειν ἔνι· κῶς γὰρ ἂν γινώσκοι ὃς οὔτ᾽ ἐδιδάχθη οὔτε εἶδε καλὸν οὐδὲν οἰκήιον, ὠθέει τε ἐμπεσὼν τὰ πρήγματα ἄνευ νόου, χειμάρρῳ ποταμῷ εἴκελος; [3] δήμῳ μέν νυν, οἳ Πέρσῃσι κακὸν νοέουσι, οὗτοι χράσθων, ἡμεῖς δὲ ἀνδρῶν τῶν ἀρίστων ἐπιλέξαντες ὁμιλίην τούτοισι περιθέωμεν τὸ κράτος· ἐν γὰρ δὴ τούτοισι καὶ αὐτοὶ ἐνεσόμεθα· ἀρίστων δὲ ἀνδρῶν οἰκὸς ἄριστα βουλεύματα γίνεσθαι„.