Als het gaat om de Atheense staatsvorm, dat ze deze manier van besturen hebben gekozen, daar kan ik weinig waardering voor opbrengen en wel om die reden dat ze met hun keuze ervoor hebben gekozen dat de slechteriken het beter hebben dan de voorname burgers. Om die reden heb ik er weinig waardering voor. Nu ze dit eenmaal besloten hebben zal ik laten zien hoe ze hun staatsvorm in stand houden en hoe ze al die andere dingen doen, waarvan de andere Grieken vinden dat ze ze verkeerd doen.

Περὶ δὲ τῆς Ἀθηναίων πολιτείας, ὅτι μὲν εἵλοντο τοῦτον τὸν τρόπον τῆς πολιτείας οὐκ ἐπαινῶ διὰ τόδε, ὅτι ταῦθ' ἑλόμενοι εἵλοντο τοὺς πονηροὺς ἄμεινον πράττειν ἢ τοὺς χρηστούς· διὰ μὲν οὖν τοῦτο οὐκ ἐπαινῶ. ἐπεὶ δὲ ταῦτα ἔδοξεν οὕτως αὐτοῖς, ὡς εὖ διασῴζονται τὴν πολιτείαν καὶ τἆλλα διαπράττονται ἃ δοκοῦσιν ἁμαρτάνειν τοῖς ἄλλοις Ἕλλησι, τοῦτ' ἀποδείξω.