Het volk heeft de mensen die atletiek en muziek beoefenen kapotgemaakt, omdat het vond dat dat niet goed was, wel wetende dat het zelf niet in staat is op dat vlak iets te presteren. Als het gaat om het financieren van theaterfestivals, sportscholen of triremen dan snappen ze dat de rijken moeten betalen en het volk het geld krijgt. De rijken betalen voor het sporten en de armen krijgen ervoor betaald evenals voor het meevaren op de triremen. Het volk vindt het prima dat het geld krijgt voor zingen, hardlopen, dansen of meevaren op de schepen: dan krijgt het zelf geld en de rijken worden armer. En in de rechtbanken kan het recht hen niet zoveel schelen als het eigenbelang.

Τοὺς δὲ γυμναζομένους αὐτόθι καὶ τὴν μουσικὴν ἐπιτηδεύοντας καταλέλυκεν ὁ δῆμος, νομίζων τοῦτο οὐ καλὸν εἶναι, γνοὺς ὅτι οὐ δυνατὸς ταῦτά ἐστιν ἐπιτηδεύειν. ἐν ταῖς χορηγίαις αὖ καὶ γυμνασιαρχίαις καὶ τριηραρχίαις γιγνώσκουσιν ὅτι χορηγοῦσι μὲν οἱ πλούσιοι, χορηγεῖται δὲ ὁ δῆμος, καὶ γυμνασιαρχοῦσι οἱ πλούσιοι, ὁ δὲ δῆμος τριηραρχεῖται καὶ γυμνασιαρχεῖται. ἀξιοῖ γοῦν ἀργύριον λαμβάνειν ὁ δῆμος καὶ ᾄδων καὶ τρέχων καὶ ὀρχούμενος καὶ πλέων ἐν ταῖς ναυσίν, ἵνα αὐτός τε ἔχῃ καὶ οἱ πλούσιοι πενέστεροι γίγνωνται. ἔν τε τοῖς δικαστηρίοις οὐ τοῦ δικαίου αὐτοῖς μᾶλλον μέλει ἢ τοῦ αὑτοῖς συμφόρου.