Deze mening gaf Megabyzos ten beste en als derde gaf Darius zijn mening te kennen, als volgt. "Wat Megabyzos zei met betrekking tot het volk lijken mij juiste woorden, maar wat hij over de oligarchie zei niet. Als we ervan uitgaan dat er drie staatsvormen bestaan, en dat die allemaal op hun best zijn, de democratie op z'n best, de oligarchie en de monarchie op hun best, dan zeg ik dat die laatste verreweg er bovenuit steekt. Er is toch immers niets beters dan één man die de allerbeste is? Als hij zijn inzicht gebruikt kan hij een onberispelijk bestuur voeren over de massa en de besluiten die gericht zijn tegen vijanden kunnen zo het beste geheim blijven. In een oligarchie ontstaan er vaak heftige privé-geschillen bij al die mensen die hun voortreffelijkheid willen laten zien aan de gemeenschap. Ieder wil namelijk zelf de hoofdrol spelen en zijn inzichten laten prevaleren en zo raken ze in grote conflicten met elkaar, waaruit dan weer burgeroorlogen voortkomen en uit die burgeroorlogen een bloedbad. Na dat bloedbad loopt het uit op een monarchie en daarmee wordt aangetoond hoezeer dit de beste staatsvorm is. Als daarentegen het volk regeert dan ontstaat onvermijdelijk een rampzalige situatie. Welnu, als er zo’n situatie komt in de gemeenschap dan ontstaan er geen ruzies tussen de schurken, maar juist hechte vriendschapsbanden. Want de mensen die het algemeen belang willen schaden, werken daarbij altijd samen. Een dergelijke toestand duurt voort totdat iemand zich opwerpt als leider van het volk en dit soort lieden een halt toeroept. Op grond hiervan wordt deze figuur door het volk bewonderd en door die bewondering ontpopt hij zich tot alleenheerser. En daarmee toont hij precies aan dat de monarchie de beste staatsvorm is. Om het samenvattend in één woord te zeggen: waar komt onze vrijheid eigenlijk vandaan en aan wie hebben we die te danken? Aan het volk, aan een oligarchie of aan een alleenheerser? Welnu, mijn mening is dat wij, die bevrijd zijn door één man, die situatie moeten handhaven en bovendien moeten we de voorvaderlijke wetten niet veranderen, omdat die goed zijn. Want daar wordt de toestand niet beter van.” 

Μεγάβυζος μὲν δὴ ταύτην γνώμην ἐσέφερε· τρίτος δὲ Δαρεῖος ἀπεδείκνυτο γνώμην, λέγων “ἐμοὶ δὲ τὰ μὲν εἶπε Μεγάβυζος ἐς τὸ πλῆθος ἔχοντα δοκέει ὀρθῶς λέξαι, τὰ δὲ ἐς ὀλιγαρχίην οὐκ ὀρθῶς. τριῶν γὰρ προκειμένων καὶ πάντων τῷ λόγῳ ἀρίστων ἐόντων, δήμου τε ἀρίστου καὶ ὀλιγαρχίης καὶ μουνάρχου, πολλῷ τοῦτο προέχειν λέγω. [2] ἀνδρὸς γὰρ ἑνὸς τοῦ ἀρίστου οὐδὲν ἄμεινον ἂν φανείη· γνώμῃ γὰρ τοιαύτῃ χρεώμενος ἐπιτροπεύοι ἂν ἀμωμήτως τοῦ πλήθεος, σιγῷτό τε ἂν βουλεύματα ἐπὶ δυσμενέας ἄνδρας οὕτω μάλιστα. [3] ἐν δὲ ὀλιγαρχίῃ πολλοῖσι ἀρετὴν ἐπασκέουσι ἐς τὸ κοινὸν ἔχθεα ἴδια ἰσχυρὰ φιλέει ἐγγίνεσθαι· αὐτὸς γὰρ ἕκαστος βουλόμενος κορυφαῖος εἶναι γνώμῃσί τε νικᾶν ἐς ἔχθεα μεγάλα ἀλλήλοισι ἀπικνέονται, ἐξ ὧν στάσιες ἐγγίνονται, ἐκ δὲ τῶν στασίων φόνος· ἐκ δὲ τοῦ φόνου ἀπέβη ἐς μουναρχίην, καὶ ἐν τούτῳ διέδεξε ὅσῳ ἐστὶ τοῦτο ἄριστον. [4] δήμου τε αὖ ἄρχοντος ἀδύνατα μὴ οὐ κακότητα ἐγγίνεσθαι· κακότητος τοίνυν ἐγγινομένης ἐς τὰ κοινὰ ἔχθεα μὲν οὐκ ἐγγίνεται τοῖσι κακοῖσι, φιλίαι δὲ ἰσχυραί· οἱ γὰρ κακοῦντες τὰ κοινὰ συγκύψαντες ποιεῦσι. τοῦτο δὲ τοιοῦτο γίνεται ἐς ὃ ἂν προστάς τις τοῦ δήμου τοὺς τοιούτους παύσῃ. ἐκ δὲ αὐτῶν θωμάζεται οὗτος δὴ ὑπὸ τοῦ δήμου, θωμαζόμενος δὲ ἀν᾽ ὦν ἐφάνη μούναρχος ἐών, καὶ ἐν τούτῳ δηλοῖ καὶ οὗτος ὡς ἡ μουναρχίη κράτιστον. [5] ἑνὶ δὲ ἔπεϊ πάντα συλλαβόντα εἰπεῖν, κόθεν ἡμῖν ἡ ἐλευθερίη ἐγένετο καὶ τεῦ δόντος; κότερα παρὰ [τοῦ] δήμου ἢ ὀλιγαρχίης ἢ μουνάρχου; ἔχω τοίνυν γνώμην ἡμέας ἐλευθερωθέντας διὰ ἕνα ἄνδρα τὸ τοιοῦτο περιστέλλειν, χωρίς τε τούτου πατρίους νόμους μὴ λύειν ἔχοντας εὖ· οὐ γὰρ ἄμεινον„.