(6) Wie heerst op het land heeft veel last van ziektes die van Zeus komen aan de gewassen, maar wie heerst op zee heeft daar geen last van. Want de hele wereld is niet tegelijk ziek, en dus kan er geïmporteerd worden uit gezond gebied door de heersers op zee. (7) Als ik ook wat minder belangrijke zaken mag vermelden: door de heerschappij op zee heeft men allerlei luxe voedsel gevonden en van overal gemengd. Daarom hebben ze lekkernijen uit Sicilië of Italië, van Cyprus of uit Egypte, uit Lydië of Pontus of van de Peloponnesus of waarvandaan dan ook allemaal op een plaats verzameld door hun heerschappij op zee.

ἔπειτα νόσους τῶν καρπῶν αἳ ἐκ Διός εἰσιν, οἱ μὲν κατὰ γῆν κράτιστοι χαλεπῶς φέρουσιν, οἱ δὲ κατὰ θάλατταν ῥᾳδίως. οὐ γὰρ ἅμα πᾶσα γῆ νοσεῖ, ὥστε ἐκ τῆς εὐθηνούσης ἀφικνεῖται τοῖς τῆς θαλάττης ἄρχουσιν. [7] Εἰ δὲ δεῖ καὶ σμικροτέρων μνησθῆναι, διὰ τὴν ἀρχὴν τῆς θαλάττης πρῶτον μὲν τρόπους εὐωχιῶν ἐξεῦρον ἐπιμισγόμενοι ἀλλήλοις ὅ τι ἐν Σικελίᾳ ἡδὺ ἢ ἐν Ἰταλίᾳ ἢ ἐν Κύπρῳ ἢ ἐν Αἰγύπτῳ ἢ ἐν Λυδίᾳ ἢ ἐν τῷ Πόντῳ ἢ ἐν Πελοποννήσῳ ἢ ἄλλοθί που, ταῦτα πάντα εἰς ἓν ἠθροῖσθαι διὰ τὴν ἀρχὴν τῆς θαλάττης.