[249d] S.: Nu Menexenos, dit was de speech van Aspasia uit Milete.
M.: Allemachtig, Socrates. Aspasia moet in jouw ogen wel gelukkig zijn, als zij, als vrouw, in staat is dit soort speeches te schrijven.
S.: Als je me niet gelooft, loop dan met me mee, dan kun je haar zelf horen spreken.
M.: Ik heb Aspasia al heel vaak ontmoet, Socrates, en ik weet wat ze kan.
S.: Goed dan. Bewonder je haar dan niet en ben je haar nu niet dankbaar voor haar speech?
M.: Heel dankbaar ben ik haar voor deze [249e] speech, Socrates, of degene die deze speech eigenlijk heeft uitgesproken. En om vele andere redenen ben ik degene dankbaar die hem hier heeft voorgedragen.
S.: Mooi zo. Maar pas op dat je me niet verraadt; dan kan ik je bij een volgende gelegenheid nog vele mooie politieke speeches van haar laten horen.
M.: Wees gerust, ik zal je niet verraden. Als jij ze me maar laat horen.
S.: Dat zal gebeuren. 

[249d] Οὗτός σοι ὁ λόγος, ὦ Μενέξενε, Ἀσπασίας τῆς Μιλησίας ἐστίν.
ΜΕΝ: Νὴ Δία, ὦ Σώκρατες, μακαρίαν γε λέγεις τὴν Ἀσπασίαν, εἰ γυνὴ οὖσα τοιούτους λόγους οἵα τ' ἐστὶ συντιθέναι.
ΣΩ: Ἀλλ' εἰ μὴ πιστεύεις, ἀκολούθει μετ' ἐμοῦ, καὶ ἀκούσῃ αὐτῆς λεγούσης.
ΜΕΝ: Πολλάκις, ὦ Σώκρατες, ἐγὼ ἐντετύχηκα Ἀσπασίᾳ, καὶ οἶδα οἵα ἐστίν.
ΣΩ: Τί οὖν; Οὐκ ἄγασαι αὐτὴν καὶ νῦν χάριν ἔχεις τοῦ λόγου αὐτῇ;
ΜΕΝ: Καὶ πολλήν γε, ὦ Σώκρατες, ἐγὼ χάριν ἔχω τούτου [249e] τοῦ λόγου ἐκείνῃ ἢ ἐκείνῳ ὅστις σοι ὁ εἰπών ἐστιν αὐτόν· καὶ πρός γε ἄλλων πολλῶν χάριν ἔχω τῷ εἰπόντι.
ΣΩ: Εὖ ἂν ἔχοι· ἀλλ' ὅπως μου μὴ κατερεῖς, ἵνα καὶ αὖθίς σοι πολλοὺς καὶ καλοὺς λόγους παρ' αὐτῆς πολιτικοὺς ἀπαγγέλλω.
ΜΕΝ: Θάρρει, οὐ κατερῶ· μόνον ἀπάγγελλε.
ΣΩ: Ἀλλὰ ταῦτ' ἔσται.