Deze lastige oorlog werd ten einde toe gevoerd met onze hele stad ter verdediging van henzelf en hun clan-genoten tegen de barbaren. Toen de vrede was getekend en de stad alle eer kreeg kreeg ze eerst te maken met jaloezie, iets wat mensen altijd voelen tegenover degenen die succes hebben en uit die jaloezie kwam afgunst voort. En dit bracht deze stad, tegen haar zin, in oorlog met de Grieken.
Toen dan later de oorlog was uitgebroken, raakten ze slaags met de Spartanen in Tanagra; de strijd ging om de vrijheid der Boeötiërs. En omdat het gevecht onbeslist was geëindigd, bracht het vervolg de beslissing. De Spartanen waren afgedropen en lieten de degenen die ze te hulp waren gekomen in de steek. Onze stadgenoten behaalden twee dagen later bij Oenophyta een overwinning en brachten hun ten onrechte verdreven bondgenoten zeer terecht weer aan de macht. Zij waren, na de Perzische oorlogen, toen Grieken al onderling streden om hun eigen vrijheid, de eersten die in dit graf hun laatste rustplaats kregen, geëerd door de staat; ze hadden zich dapper betoond en de vrijheid gewonnen voor de partij die ze te hulp waren gekomen.

Καὶ οὗτος μὲν δὴ πάσῃ τῇ πόλει διηντλήθη ὁ πόλεμος ὑπὲρ [242a] ἑαυτῶν τε καὶ τῶν ἄλλων ὁμοφώνων πρὸς τοὺς βαρβάρους· εἰρήνης δὲ γενομένης καὶ τῆς πόλεως τιμωμένης ἦλθεν ἐπ' αὐτήν, ὃ δὴ φιλεῖ ἐκ τῶν ἀνθρώπων τοῖς εὖ πράττουσι προσπίπτειν, πρῶτον μὲν ζῆλος, ἀπὸ ζήλου δὲ φθόνος· ὃ καὶ τήνδε τὴν πόλιν ἄκουσαν ἐν πολέμῳ τοῖς Ἕλλησι κατέστησεν. Μετὰ δὲ τοῦτο γενομένου πολέμου, συνέβαλον μὲν ἐν Τανάγρᾳ ὑπὲρ τῆς Βοιωτῶν ἐλευθερίας Λακεδαιμονίοις [242b] μαχόμενοι, ἀμφισβητησίμου δὲ τῆς μάχης γενομένης, διέκρινε τὸ ὕστερον ἔργον· οἱ μὲν γὰρ ᾤχοντο ἀπιόντες, καταλιπόντες [Βοιωτοὺς] οἷς ἐβοήθουν, οἱ δ' ἡμέτεροι τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐν Οἰνοφύτοις νικήσαντες τοὺς ἀδίκως φεύγοντας δικαίως κατήγαγον. Οὗτοι δὴ πρῶτοι μετὰ τὸν Περσικὸν πόλεμον, Ἕλλησιν ἤδη ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας βοηθοῦντες πρὸς Ἕλληνας, ἄνδρες ἀγαθοὶ [242c] γενόμενοι καὶ ἐλευθερώσαντες οἷς ἐβοήθουν, ἐν τῷδε τῷ μνήματι τιμηθέντες ὑπὸ τῆς πόλεως πρῶτοι ἐτέθησαν.