(19) Bovendien hebben zij en hun ondergeschikten, doordat ze bezit hebben in het buitenland en doordat hun ambten hen naar het buitenland brengen ongemerkt geleerd om te roeien. Het kan immers niet anders of een man die vaak vaart neemt zelf de roeiriem op of zijn slaaf en leert zo de nautische terminologie. (20) Ze worden kundige stuurlui door hun ervaring met de scheepvaart en de oefening. Ze hebben geoefend als stuurman op een boot, anderen op een vrachtschip en weer anderen zijn vanuit die positie op een trireem terecht gekomen. De grote massa is direct in staat om, zodra ze een schip betreden, te roeien, aangezien ze daar hun hele leven voor geoefend hebben.

Πρὸς δὲ τούτοις διὰ τὴν κτῆσιν τὴν ἐν τοῖς ὑπερορίοις καὶ διὰ τὰς ἀρχὰς τὰς εἰς τὴν ὑπερορίαν λελήθασι μανθάνοντες ἐλαύνειν τῇ κώπῃ αὐτοί τε καὶ οἱ ἀκόλουθοι. ἀνάγκη γὰρ ἄνθρωπον πολλάκις πλέοντα κώπην λαβεῖν καὶ αὐτὸν καὶ τὸν οἰκέτην, καὶ ὀνόματα μαθεῖν τὰ ἐν τῇ ναυτικῇ. [20] καὶ κυβερνῆται ἀγαθοὶ γίγνονται δι' ἐμπειρίαν τε τῶν πλόων καὶ διὰ μελέτην· ἐμελέτησαν δὲ  οἱ μὲν πλοῖον κυβερνῶντες,  οἱ δὲ ὁλκάδα,  οἱ δ' ἐντεῦθεν ἐπὶ τριήρεσι κατέστησαν. οἱ δὲ πολλοὶ ἐλαύνειν εὐθέως οἷοί τε εἰσβάντες εἰς ναῦς, ἅτε ἐν παντὶ τῷ βίῳ προμεμελετηκότες.