Colophon

Deze website bevat:

De website is gemaakt door Diederik Burgersdijk, Richard Haasen, Willem van Maanen en Marco Poelwijk, met een subsidie van het LerarenOntwikkelFonds van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, en de Amsterdamse Lerarenbeurs van de Gemeente Amsterdam.

We hopen met deze nieuwe presentatie van de teksten een publiek van scholieren, studenten en hun docenten, politici, journalisten en alle andere belangstellenden enthousiast te maken voor de klassieke talen in de bredere context van democratie, rhetorica en geschiedschrijving.  

We danken de ontwikkelaars van de website 'Cicero gaat verder' (www.cicerogaatverder.nl) voor hun bereidheid om de opzet van hun website met ons te delen.

We danken Christiaan Caspers, David Rijser en Lina van 't Wout voor hun kritisch commentaar bij een eerste versie van de website.

Speciale dank gaat uit naar Lina van 't Wout om haar kritische bijdrage aan de totstandkoming van de vertaling van de lijkrede.

Pilots zijn gehouden in 2017 en 2018 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, en het Murmelliusgymnasium in Alkmaar - onze dank gaat uit naar Rutger Allan (VU), Christiaan Caspers en Malou Veldhuis (Murmellius). Renée van de Gein schreef verschillende achtergrondteksten, als deel van haar stage bij de Universiteit Utrecht, onder begeleiding van Floris van den Eijnde.

Een eerste versie van de website is gepresenteerd bij de conferentie The Athenian Funeral Oration: 40 years after Nicole Loraux, from 9-11 July 2018, aan de Universiteit van Straatsburg, Frankrijk (georganiseerd door David Pritchard).

De website is ten doop gehouden op dinsdag 30 oktober 2018 met optredens, lezingen en een debat in het politiek culturele debatcentrum De Balie in Amsterdam.

English version

This website contains, apart from Greek texts with translation (of the speech and the plague episode): idiom, grammar, commentary, background essays, and texts for comparison (Plato, pseudo-Xenophon, Euripides, etc.). Pilots have been executed in 2017 and 2018 at Free University at Amsterdam, and Murmelliusgymnasium in Alkmaar, for which we thank Rutger Allan (VU), Christiaan Caspers and Marlou Veldhuis (Murmellius). Renée van Gein provided several background texts, as part of her internship at Utrecht University, supervised by Floris van den Eijnde. The website has been presented at the conference The Athenian Funeral Oration: 40 years after Nicole Loraux, from 9-11 July 2018, at the University of Strasbourg, France (by courtesy of David Pritchard). We also thank the developers of the website 'Cicero gaat verder' (www.cicerogaatverder.nl) for providing us with useful information and the model for our site. The site was launched on Tuesday 30 October 2018 with performances, lectures and debate in political cultural debate centre De Balie in Amsterdam.

The site has been developed by Diederik Burgersdijk, Richard Haasen, Willem van Maanen and Marco Poelwijk, and funded by the Teachers' Development Fund (LerarenOntwikkelFonds) of the Dutch Ministry of Education (MinOCW), and the Amsterdam Grant for Teachers (Amsterdamse Lerarenbeurs). We hope that the new presentation of the texts will be appreciated by high-school and undergraduate students and their teachers, by politicians, journalists and any one interested in the field of classics, democracy, historiography and rhetoric.

partners

Amsterdamse lerarenbeurs, www.amsterdam.nl (Gemeente Amsterdam)

Barlaeusgymnasium, www.barlaeusgymnasium.nl

Cartesius Lyceum, www.cartesius.espritscholen.nl

LerarenOntwikkelFonds, www.lerarenontwikkelfonds.nl (Ministerie van OC&W)

Nederlands Klassiek Verbond, www.nkv.nl

De Balie, podium voor het vrije woord, www.debalie.nl