Herodotus van Halicarnassus (circa 480-425 vChr) is de auteur van het oudste Griekse prozawerk dat in zijn geheel is overgeleverd. Onder de titel Historiën beschrijft hij, in negen boeken, de geschiedenis van de strijd tussen oost en west die uitmondt in de Perzische Oorlogen (490 en 480-79 vChr). Herodotus heeft lange tijd in Athene gewoond, van waaruit hij waarschijnlijk deel heeft genomen aan de stichting van de Atheense kolonie Thurii in zuid-Italië.
Het debat over de beste staatsvorm dat Herodotus hier in Perzië laat plaatsvinden (en dat zou hebben gespeeld in 522 vChr, toen zelfs Athene nog geen democratie kende) kan, ondanks Herodotus stellige bewering, nauwelijks historisch zijn. Het reflecteert misschien op discussies uit Herodotus’ eigen tijd. 
Zeven opstandelingen hebben de valse koning Smerdis ('de magiër') gedood en gaan dan in overleg hoe de staat verder bestuurd dient te worden.