Paramythia-II

44.4a

ὅσοι δ' αὖ παρηβήκατε, τόν τε πλέονα κέρδος ὃν ηὐτυχεῖτε βίον ἡγεῖσθε καὶ τόνδε βραχὺν ἔσεσθαι, καὶ τῇ τῶνδε εὐκλείᾳ κουφίζεσθε. 

Vertaling

Bent u daarvoor al te oud, beschouwt u dan als winst dat deel van uw leven, het grootste, waarin u gelukkig was, en bedenk dat de rest nog maar kort is, en verlicht uw leed met de roem die zij hier verworven hebben. 

παρηβάω
ἡ εὐκλεία
κουφίζω

over zijn beste jaren heen zijn, te oud zijn
roem
licht maken

  • ὅσοι (= ὑμεῖς πάντες, ὅσοι): 'u allen, die'
  • τόν τε πλέονα ὃν ηὐτυχεῖτε βίον = τόν τε πλέονα βίον, ὃν ηὐτυχεῖτε
  • κέρδος: predicatief
  • ὃν ηὐτυχεῖτε: het relativum in de accusativus drukt een tijdsruimte uit: 'gedurende hetwelk' > waarin
  • ἡγεῖσθε: het werkwoord neemt eerst de betekenis 'beschouwen als' (+ dubb. acc.) aan, en daarna de betekenis 'bedenken' (+ AcI)
  • τόνδε (sc. βίον): 'dit leven' > de rest

beschouwt u dan als winst
De door Pericles gepropageerde oorlogseconomie raakt de levens van individuele gezinnen. Ook zij moeten de kosten en baten van oorlog opmaken. Pericles laat in zijn winstberekening voor inmiddels onvruchtbare ouders welvaart en welzijn door elkaar lopen, maar het blijft volgens Pericles een optelsom. Onder de streep blijft een grotendeels gelukkig leven met een ongelukkig eind gelukkig. Dat ongelukkige einde duurt gezien hun oudere leeftijd naar verwachting kort. Bovendien moet het verlies van een kind worden afgemeten tegen de eervolle roem van dat verlies.