Epainos-II

38.2

ἐπεσέρχεται δὲ διὰ μέγεθος τῆς πόλεως ἐκ πάσης γῆς τὰ πάντα, καὶ ξυμβαίνει ἡμῖν μηδὲν οἰκειοτέρᾳ τῇ ἀπολαύσει τὰ αὐτοῦ ἀγαθὰ γιγνόμενα καρποῦσθαι ἢ καὶ τὰ τῶν ἄλλων ἀνθρώπων.

Vertaling

Door de grote omvang van onze stad komt alles uit de hele wereld naar ons toe, en is het nu inmiddels zo dat we met evenveel gemak kunnen genieten van producten uit andere landen als van onze eigen.

οἰκεῖος
ἡ ἀπόλαυσις
καρπόομαι

eigen
profijt, genot
genieten van

  • οἰκειοτέρᾳ τῇ ἀπολαύσει καρποῦσθαι: letterlijk: 'genieten met een meer eigen genot'

Door de grote omvang van onze stad 
Schattingen over de omvang van Athene lopen sterk uiteen, maar meestal zeggen we dat de stadstaat zo'n 300.000 inwoners had, waarvan ongeveer een derde burger (met volwassen mannen op zo'n 30.000, vrouwen waarschijnlijk wat meer, rest kinderen), een derde metoik en een derde slaaf.

komt alles uit de hele wereld naar ons toe
De economie van Athene wordt hier beschreven. Attica zelf was lang niet zo vruchtbaar als het land van de omringende stadstaten. Met het imperium was een import op gang gekomen waardoor de kwaliteit en verfijning van het Atheense leven enorm was toegenomen.

met evenveel gemak kunnen genieten van producten uit andere landen als van onze eigen 
Pericles zegt hier niet alleen dat de stad grote luxe kent maar ook dat het hele volk van die luxe geniet. Mogelijk wil hij zijn gehoor voorhouden dat het afgelopen is met deze luxe, wanneer Sparta zijn ideaal van soberheid zou komen opleggen aan de overwonnen vijand.