Epainos-I

36.4a

ὧν ἐγὼ τὰ μὲν κατὰ πολέμους ἔργα, οἷς ἕκαστα ἐκτήθη, ἢ εἴ τι αὐτοὶ ἢ οἱ πατέρες ἡμῶν βάρβαρον ἢ ῞Ελληνα πολέμιον ἐπιόντα προθύμως ἠμυνάμεθα, μακρηγορεῖν ἐν εἰδόσιν οὐ βουλόμενος ἐάσω·

Vertaling

Ik zal de oorlogsverrichtingen waardoor dit alles is verworven, of de gevallen waar wijzelf of onze vaders de aanval van een buitenlandse of Griekse vijand vol vuur hebben weerstaan, ongenoemd laten: temidden van u wil ik daar niet over uitweiden, immers, u weet dat al. 

ἔπειμι
μακρηγορέω

 

met vijandelijke bedoelingen op iemand afkomen
(ergens) veel woorden aan vuil maken; lang van stof zijn

  • ὧν = τούτων: relatieve aansluiting; bedoeld is alles wat er tevoren is gezegd, alle daden van de voorouders, ouders en onszelf; ὧν is onvertaald gelaten, letterlijk staat er: 'en daarvan zal ik de oorlogsverrichtingen ... ongenoemd laten'
  • ἢ εἴ τι: 'of als eens' > 'of de gevallen waarin' 
  • τι: eigenlijk een accusativus van betrekking ('qua iets'), vandaar > 'eens, bij een gelegenheid'
  • ἐν εἰδόσιν: 'onder mensen die (het al) weten'

de oorlogsverrichtingen … ongenoemd laten
Omdat Pericles niet wil spreken over vroegere oorlogsverrichtingen, worden alle gevechtshandelingen van de afgelopen decennia (verdedigingsoorlogen tegen de Perzen, strategische interventies tegen rivaliserende stadstaten, en strafexpedities tegen bondgenoten) op één hoop gegooid, en blijft onuitgesproken dat deze oorlogsverrichtingen om heel verschillende motieven werden gedaan.  

immers, u weet dat al
Dit lijkt een zinspeling te zijn op de traditie: in eerdere lijkredes was de lof van de roemrijke daden van de voorouders uitvoerig bezongen. Anders lijkt dit te zijn geweest met wat komen gaat: een lofrede op de staatsvorm van de Atheners. Elke Athener kende die staatsvorm, maar nog niet eerder was de democratie in een lijkrede voorgesteld als ideaal om voor te sterven.