Epainos-II

39.3a

ἁθρόᾳ τε τῇ δυνάμει ἡμῶν οὐδείς πω πολέμιος ἐνέτυχε διὰ τὴν τοῦ ναυτικοῦ τε ἅμα ἐπιμέλειαν καὶ τὴν ἐν τῇ γῇ ἐπὶ πολλὰ ἡμῶν αὐτῶν ἐπίπεμψιν· 

Vertaling

Geen vijand heeft onze krijgsmacht ooit in zijn geheel tegenover zich getroffen, omdat we én zorgen voor onze vlootmacht, en tegelijkertijd onze mensen ook op het land overal op afsturen. 

ἅθροος
ἡ ἐπιμέλεια
ἡ ἐπίπεμψις

 

verenigd
zorg
het uitsturen van een krijgsmacht

 

  • ἐπὶ πολλὰ: 'vele (kanten) op' > overal op af
  • ἡμῶν αὐτῶν: afhankelijk van ἐπίπεμψιν

ook op het land
Bij de oorlogsverrichtingen van Athene op het land moeten we voornamelijk denken aan de garnizoenen die langs de noordelijke kusten van het imperium waren gelegerd om de handels- en bevoorradingsroutes veilig te stellen.