Epainos-III

40.5

καὶ μόνοι οὐ τοῦ ξυμφέροντος μᾶλλον λογισμῷ ἢ τῆς ἐλευθερίας τῷ πιστῷ ἀδεῶς τινὰ ὠφελοῦμεν.

Vertaling

En alleen wij bieden hulp niet uit berekening van een voordeel, maar met het vertrouwen dat een vrij volk eigen is en zonder krampachtigheid. 

ἀδεῶς

zonder vrees

 

  • τὸ ξύμφερον (ξύμ- = σύμ- ): gesubstantiveerd participium: 'het batende' > het voordeel
  •  οὐ ... μᾶλλον ἢ...: letterlijk = 'niet ... meer dan....', hier = 'niet..., maar...' (vergelijkbaar met οὐ τὸ πλέον..ἢ..., zie 37.1b)
  • τῆς ἐλευθερίας τῷ πιστῷ: 'met het vertrouwen van de vrijheid' (τῆς ἐλευθερίας: gen. subiectivus) > met het vertrouwen dat een vrij volk eigen is
  • τῷ πιστῷ: gesubstantiveerd adjectivum = τῇ πίστει

niet uit berekening van een voordeel
Een ander zou de militaire interventies van Athene (zoals die op Samos in 440 onder aanvoerderschap van Pericles) geen vriendendiensten noemen in het belang van haar bondgenoten, maar ingrepen van een op oorlogswinst gericht imperium. Binnen het bondgenootschap werd de vrijheid van de bondgenoten in hun ogen beknot door de tyrannieke stad.