Paramythia-II

44.3b

οὐ γὰρ οἷόν τε ἴσον τι ἢ δίκαιον βουλεύεσθαι οἳ ἂν μὴ καὶ παῖδας ἐκ τοῦ ὁμοίου παραβαλλόμενοι κινδυνεύωσιν. 

Vertaling

want het is niet mogelijk om met dezelfde inzet en eerlijkheid deel te nemen aan de beraadslagingen, als niet bij allen de levens van hun kinderen op het spel staan bij de risico’s die we nemen.

παραβάλλω

op het spel zetten

  • οἷόν τε: vul aan ἐστίν
  • ἴσον τι, δίκαιον (τι): accusativus van betrekking, vertaald als bijwoordelijke bepaling: 'gelijkelijk en rechtvaardig' > met dezelfde inzet en eerlijkheid
  • οἳ ἂν μὴ ἐκ τοῦ ὁμοίου κινδυνεύωσιν: het relativum heeft ingesloten antecedent: 'voor mensen, die niet gelijkelijk (vgl. ἴσον τι) risico lopen'

met dezelfde inzet en eerlijkheid
Het grenzeloze opportunisme van de Atheense burgers bij de democratische besluitvorming werd ook door de oude oligarch (vgl. 2.17) betreurd. Volgens Pericles werd zulk opportunistisch stemgedrag een halt toegeroepen, wanneer een burger voor het in de volksvergadering als winstgevend gepresenteerde militaire ingrijpen het leven van zijn eigen kind moest riskeren.