Epainos-II

39.3b

ἢν δέ που μορίῳ τινὶ προσμείξωσι, κρατήσαντές τέ τινας ἡμῶν πάντας αὐχοῦσιν ἀπεῶσθαι καὶ νικηθέντες ὑφ' ἁπάντων ἡσσῆσθαι. 

Vertaling

Als ze dan met een klein deel van ons in gevecht raken en winnen, dan snoeven ze dat ze ons allemaal teruggedrongen hebben, en als ze verliezen, dan zeggen ze dat ze door onze hele troepenmacht zijn verslagen.

τὸ μόριον
προσμείγνυμι (+ dat.)
αὐχέω
ἀπεῶσθαι

 

deel
slaags raken met
opscheppen
inf. pf. M v. ἀπωθέω = afslaan

 

  • ἡσσῆσθαι: infinitivus ook afhankelijk van αὐχοῦσιν (zeugma, evt. 'overdrijven ze')

Als ze dan met een klein deel … hele troepenmacht zijn verslagen
Bewijzen voor deze oorlogsretoriek van de vijand zijn er niet. Pericles presenteert de reactie als typisch voor de vijand. Krijgsmachten stonden overigens in oorlogen zelden in hun geheel tegenover elkaar.