Paramythia-I

43.6

ἀλγεινοτέρα γὰρ ἀνδρί γε φρόνημα ἔχοντι ἡ [μετὰ τοῦ] ἐν τῷ μαλακισθῆναι κάκωσις ἢ ὁ μετὰ ῥώμης καὶ κοινῆς ἐλπίδος ἅμα γιγνόμενος ἀναίσθητος θάνατος.

Vertaling

Pijnlijker voor een man die zichzelf respecteert is de vernedering waarmee laf gedrag gepaard gaat, dan om met geestdrift en gedeelde hoop de dood te ondergaan zonder het te merken.

ἀλγεινός
τὸ φρόνημα
μαλακίζομαι (aor. ἐμαλακίσθην)
ἡ κάκωσις
ἡ ῥώμη
ἀναίσθητος

pijnlijk, smartelijk
verstand; eigendunk, trots
zwakte tonen
leed, verslechtering; vernedering
kracht; geestdrift
ongemerkt

  • μαλακισθῆναι: de infinitivus is gesubstantiveerd (τὸ μαλακισθῆναι: het verslappen)
  • [μετὰ τοῦ]: met deze woorden is waarschijnlijk een toelichting in de lopende tekst terechtgekomen ("gelegen in het (ἐν τῷ) verslappen = samen met het (μετὰ τοῦ) verslappen")
  • ἢ ὁ θάνατος:  'dan de dood' > dan om de dood te ondergaan
  • ἀναίσθητος: naamwoordelijk deel bij het participium γιγνόμενος

de vernedering waarmee laf gedrag gepaard gaat
Zich afzijdig houden van de oorlog is ook voor welgestelde Atheners volgens Pericles oneervol, omdat ze dan de naam krijgen laf te zijn. Deze reputatieschade wegens lafheid is een verslechtering (kakoosis).  De rijke elite moet het gevaar dus niet langer mijden. Pericles rondt hiermee een cruciaal thema af: 'we houden van inzicht zonder slapte'