Paramythia-II

44.3a

καρτερεῖν δὲ χρὴ καὶ ἄλλων παίδων ἐλπίδι, οἷς ἔτι ἡλικία τέκνωσιν ποιεῖσθαι· ἰδίᾳ τε γὰρ τῶν οὐκ ὄντων λήθη οἱ ἐπιγιγνόμενοί τισιν ἔσονται, καὶ τῇ πόλει διχόθεν, ἔκ τε τοῦ μὴ ἐρημοῦσθαι καὶ ἀσφαλείᾳ, ξυνοίσει· 

Vertaling

U moet sterk zijn, u kunt immers nog hopen op andere kinderen, als u nog de leeftijd hebt om kinderen te verwekken. Voor uzelf zullen nieuwe kinderen in sommige gevallen degenen die niet meer zijn doen vergeten, voor de stad zal er een dubbel voordeel zijn, doordat ze niet ontvolkt zal raken, en voor haar veiligheid: 

καρτερέω
τέκνωσιν ποιεῖσθαι
ἐπιγίγνομαι
διχόθεν
ἐκ
ἐρημόω

sterk zijn
kinderen maken, - verwekken
erbij komen
in twee opzichten
op grond van, vanwege
leeg maken

  • καρτερεῖν χρὴ (τούτους), οἷς ἔτι ἡλικία (ἐστίν)...: 'die mensen moeten sterk zijn, voor wie de leeftijd er nog is om...' > u moet sterk zijn, als u nog de leeftijd hebt om...
  • τῶν οὐκ ὄντων, οἱ ἐπιγιγνόμενοί: gesubstantiveerde participia
  • τισιν: 'voor sommigen' >  in sommige gevallen

u moet sterk zijn
Deze kracht kunnen relatief jeugdige ouders nog putten uit de hoop op nieuwe kinderen. Deze kinderen dienen volgens Pericles een tweeledig doel: individueel voor de ouders om de plaats van hun omgekomen nakomelingen in te nemen en collectief voor de stadstaat om haar omgekomen burgers te vervangen. Voor ouderen geldt deze krachtbron niet.