Paramythia-I

43.1c

καὶ ὁπότε καὶ πείρᾳ του σφαλεῖεν, οὐκ οὖν καὶ τὴν πόλιν γε τῆς σφετέρας ἀρετῆς ἀξιοῦντες στερίσκειν, κάλλιστον δὲ ἔρανον αὐτῇ προϊέμενοι. 

Vertaling

mannen die, als ze bij een bepaalde actie geen succes hadden, daarom nog niet vonden dat ze dan ook de stad hun heldenmoed mochten onthouden, maar haar die aanboden als een schitterend geschenk - het mooiste geschenk wat er is. 

ἡ πείρα
του
στερίσκω + gen.
ὁ ἔρανος

poging
= τινός
beroven van
geschenk

  • σφαλεῖεν: distributieve optativus (dezelfde gebeurtenis voltrekt zich aan verschillende personen): 'telkens als een van hen geen succes had'
  • οὖν: 'daarom'
  • κάλλιστον ἔρανον: 'als het mooiste geschenk' > als een schitterend geschenk - het mooiste geschenk wat er is; predicatief bij een onuitgesproken αὐτὴν (nl. ἀρετὴν)
  • αὐτῇ: nl. τῇ πόλει

een schitterend geschenk
Hiermee doelt Pericles op het individuele offer dat de gevallenen met hun leven gebracht hebben voor Athene. Deze zelfopoffering wordt voorgesteld als een eregeschenk tussen de burgers onderling.  Het woord (eranos) veronderstelt een gedeeld belang: een dienst (liefdadig, sociaal of financieel) die om een wederdienst vraagt. De Atheense collectieve begrafenisceremonie met een lijkrede op de gevallenen van een oorlogsjaar was uniek in de Griekse wereld en het tegengeschenk van de stad voor het eregeschenk van de lijken van de gevallenen.