Paramythia-I

43.4

οὓς νῦν ὑμεῖς ζηλώσαντες καὶ τὸ εὔδαιμον τὸ ἐλεύθερον, τὸ δ' ἐλεύθερον τὸ εὔψυχον κρίναντες μὴ περιορᾶσθε τοὺς πολεμικοὺς κινδύνους. 

Vertaling

Treed u nu in hun voetsporen; beschouw de vrijheid als het ware geluk, en onverzettelijkheid als de ware vrijheid, en begeef u dan zonder angst in het oorlogsgevaar. 

τὸ εὔψυχον

περιοράομαι

een goede conditie van de psyche: dapperheid, onverzettelijkheid
van een afstandje bekijken, zich afzijdig houden van

  • οὓς: relatieve aansluiting (heeft het antecedent in de voorafgaande zin), te vertalen als verwijzend voornaamwoord; slaat terug op ἀνδρῶν ἐπιφανῶν
  • τὸ εὔδαιμον, τὸ δ' ἐλεύθερον: het naamwoordelijk deel hier bij uitzondering met lidwoord

beschouw de vrijheid als het ware geluk, en onverzettelijkheid als de ware vrijheid
In het Grieks vormt het begrip vrijheid (to eleutheron) in deze reeks woordvervangingen de kern van de kruisstelling. In de vrijheidszin ligt voor Pericles de kern van geluk. Die vrijheid berust weer op onverzettelijkheid (to eupsychon), de typisch Atheense mentaliteit van moedige zelfbeschikking.