Inleiding

34.3

ἐπειδὰν δὲ ἡ ἐκφορὰ ᾖ, λάρνακας κυπαρισσίνας ἄγουσιν ἅμαξαι, φυλῆς ἑκάστης μίαν· ἔνεστι δὲ τὰ ὀστᾶ ἧς ἕκαστος ἦν φυλῆς. μία δὲ κλίνη κενὴ φέρεται ἐστρωμένη τῶν ἀφανῶν, οἳ ἂν μὴ εὑρεθῶσιν ἐς ἀναίρεσιν.

Vertaling

Op de dag van de uitvaart vervoeren lastwagens de cipres-houten kisten, één voor elke phyle. Daarin zitten de botten van de afzonderlijke leden van die phyle. Eén lege baar is opgesteld voor de vermisten van wie de lichamen niet gevonden zijn om te bergen.

ἡ ἐκφορά
ἡ λάρναξ, -ακος
κυπαρίσσινος
ἡ ἅμαξα
ἡ φυλή
ἡ κλίνη
ἐστρωμένη, ptc. pf. v. στρώνυμι
ἀφανής
ἡ ἀναίρεσις, -εως

begrafenisplechtigheid
kist
van cypressenhout
wagen
fyle, afdeling (zie commentaar)
baar
uitgespreid
verdwenen, vermist
het optillen en meenemen

 

  • ἐπειδὰν...ᾖ: = ἐπειδὴ ἄν met coniunctivus generalis ('Wanneer de uitvaart is,...')
  • ἧς ... φυλῆς: lett. 'van welke fyle ieder individu was'
  • οἳ ἂν μὴ εὑρεθῶσιν: coniunctivus generalis: '(allen) die...'

uitvaart
Na de opbaring volgde de eigenlijke uitvaart, waarbij de familie, genodigden en belangstellenden gezamenlijk in ceremoniële stoet naar het officiële grafmonument trokken.

phyle
In een phyle (een afdeling van het volk) waren Atheense stadswijken en gemeentes uit het binnenland en het kustgebied van Attica evenredig en in vaste samenstelling vertegenwoordigd. Bij plechtigheden trad het volk op in deze afdelingen. Elk van de tien phylen was genoemd naar een Atheense held. Zie verder de werking van de democratie.

lastwagens
een platte wagen waarop de kisten vervoerd werden van de plaats waar de overkapping was gebouwd

één lege baar
vergelijkbaar met een cenotaaf, een lege grafkist