Epainos-II

39.2

τεκμήριον δέ· οὔτε γὰρ Λακεδαιμόνιοι καθ' ἑαυτούς, μεθ' ἁπάντων δὲ ἐς τὴν γῆν ἡμῶν στρατεύουσι, τήν τε τῶν πέλας αὐτοὶ ἐπελθόντες οὐ χαλεπῶς ἐν τῇ ἀλλοτρίᾳ τοὺς περὶ τῶν οἰκείων ἀμυνομένους μαχόμενοι τὰ πλείω κρατοῦμεν. 

Vertaling

Ik kan dat staven: want de Spartanen komen ons land niet in hun eentje, maar met iedereen binnenvallen; maar terwijl wij onze buurlanden wél zelf aanvallen, winnen we de strijd - in vreemd gebied, waar we vechten tegen mensen die hun eigen huis en haard verdedigen - meestal moeiteloos. 

καθ' ἑαυτούς
τὴν τῶν πέλας
ἀλλότριος
τὰ πλείω


 

op zichzelf
vul aan γῆν
vreemd, van een ander
meestal

 

  • τεκμήριον·: 'het bewijs:' > ik kan dat staven
  • αὐτοὶ ('zelf, in ons eentje, zonder hulp'): staat tegenover μεθ' ἁπάντων ('met iedereen')
  • τοὺς...ἀμυνομένους: 'degenen die vechten voor het behoud van hun eigen land'
  • τὰ πλείω = meestal (= τὸ πλέον)

Ik kan dat staven
De nu volgende passage moet als bewijs (tekmèrion) dienen van de stelling dat de Atheners ook zonder militaite training een geduchte krijgsmacht zijn.

niet in hun eentje, maar met iedereen
De Spartanen vielen Athene aan met behulp van de leden van de Peloponnesische bond.
Dat zij gezamenlijk optrokken strookt met de behoedzame strategie van de Spartaanse koning Archidamus, die in Athene een geduchte tegenstander zag.

onze buurlanden aanvallen 
De stadstaat waarmee Athene het meest recentelijk in strijd verwikkeld was geraakt, was het naburige Megara; dit conflict vormde een van de aanleidingen voor de Peloponnesische Oorlog.