Epainos-I

36.2-3

καὶ ἐκεῖνοί τε ἄξιοι ἐπαίνου καὶ ἔτι μᾶλλον οἱ πατέρες ἡμῶν· κτησάμενοι γὰρ πρὸς οἷς ἐδέξαντο ὅσην ἔχομεν ἀρχὴν οὐκ ἀπόνως ἡμῖν τοῖς νῦν προσκατέλιπον. (3) τὰ δὲ πλείω αὐτῆς αὐτοὶ ἡμεῖς οἵδε οἱ νῦν ἔτι ὄντες μάλιστα ἐν τῇ καθεστηκυίᾳ ἡλικίᾳ ἐπηυξήσαμεν καὶ τὴν πόλιν τοῖς πᾶσι παρεσκευάσαμεν καὶ ἐς πόλεμον καὶ ἐς εἰρήνην αὐταρκεστάτην.

Vertaling

En als zij lof verdienen, verdienen onze vaders die nog meer. Bovenop wat ze hadden overgenomen hebben ze ons, de huidige generatie, het hele imperium nagelaten dat wij nu hebben, en dat zij onder grote inspanningen hadden verworven. (3) Alles wat daar nog bij is gekomen hebben wij zelf, de generatie die nu op middelbare leeftijd is, verwezenlijkt: we hebben de stad in elk opzicht zo toegerust dat ze zich zowel in oorlogstijd als in vredestijd volledig op eigen kracht kan handhaven. 

ὁ ἔπαινος
ὅσην ἔχομεν ἀρχήν
ἀπόνως
ἐν τῇ καθεστηκυίᾳ ἡλικίᾳ
ἐπαυξάνω (aor. ἐπ-ηὔξησα)
αὐτάρκης

 

lof
het hele imperium dat we nu hebben
moeiteloos, zonder moeite
op middelbare leeftijd
vergroten, verder uitbouwen
zelfvoorzienend

  • πρὸς οἷς ἐδέξαντο = πρὸς τούτοις, ἃ ἐδέξαντο
  • ὅσην ἔχομεν ἀρχήν: 'zo'n groot imperium als we nu hebben' > ons hele imperium
  • τοῖς νῦν: 'de mensen van nu' > 'de huidige generatie' 
  • οὐκ ἀπόνως: bijwoordelijke bepaling bij κτησάμενοι
  • τὰ πλείω = τὰ πλείονα
  • αὐτῆς : nl. τῆς ἀρχῆς
  • τοῖς πᾶσι: 'met alles (wat we nodig hebben)'

onze vaders
De generatie van 490 - 465, die de Perzische invasie het hoofd had geboden, en die het imperium op zee had gevestigd door de Delisch-Attische zeebond naar de hand te zetten. De verdienste van deze generatie wordt uitvoerig geprezen in Plato's Menexenus

imperium 
Het woord dat Thucydides gebruikt (arche) betekent hier ‘eerste plaats’, namelijk de eerste plaats in de competitie om de macht. Door het gebruik dat de Atheners in de ogen van hun rivalen maar ook hun bondgenoten maakten van hun eerste positie, kwam het woord in een negatief daglicht te staan, vergelijkbaar met ons woord imperium.  

we hebben de stad in elk opzicht zo toegerust dat ze zich zowel in oorlogstijd als in vredestijd volledig op eigen kracht kan handhaven
Door de bouw van de befaamde 'Lange Muren', die de stad Athene met de haven Piraeus verbonden, was Athene ook in oorlogstijd, zolang haar vloot oppermachtig was, verzekerd van de invoer van goederen en levensmiddelen. De werking van Athene's economie wordt hier beschreven.