Epilogos

46.1b-2

ἆθλα γὰρ οἷς κεῖται ἀρετῆς μέγιστα, τοῖς δὲ καὶ ἄνδρες ἄριστοι πολιτεύουσιν. (2) νῦν δὲ ἀπολοφυράμενοι ὃν προσήκει ἑκάστῳ ἄπιτε.'

Vertaling

Want waar de grootste prijzen worden verleend voor dapperheid, daar vormen de beste burgers de stad. (2) Beween nu ieder voor zich uw verwanten en ga dan naar huis.”

πολιτεύω
ἀπολοφύρομαι

burger zijn
bewenen

  • οἷς κεῖται: '(diegenen,) door wie gesteld zijn' (κεῖμαι fungeert als perfectum passief bij τίθημι)
  • οἷς ..., τοῖς: 'diegenen, door wie ..., voor diegenen ...' > waar ..., daar ...
  • (τοῖς) δὲ: zgn. apodotisch δὲ, niet vertalen

daar vormen de beste burgers de stad
De beste burgers (aristoi) vormen een democratische samenleving, waar hun voortreffelijke moed wordt erkend. Het politieke ideaal waarvoor de gevallenen zijn gesneuveld wordt in deze laatste zin nogmaals bekrachtigd.

Beween nu ieder voor zich uw verwanten
Het aan vrouwen eigen rouwritueel werd tijdens de lijkrede tot nu toe aan banden gelegd door de redenaar.