Epainos-III

40.2a

ἐν τε τοῖς αὐτοῖς οἰκείων ἅμα καὶ πολιτικῶν ἐπιμέλεια, καὶ ἑτέροις <ἕτερα> πρὸς ἔργα τετραμμένοις τὰ πολιτικὰ μὴ ἐνδεῶς γνῶναι· 

Vertaling

Wij zijn net zo toegewijd aan staatszaken als aan ons huishouden, en terwijl we we ons allemaal met ons eigen werk bezighouden hebben we toch van die staatszaken een grondige kennis.

τὰ οἰκεῖα
τὰ πολιτικά
ἐνδεής

het privé-domein
het politieke domein
gebrekkig

 

  • ἐν: anderen lezen ἔνι = ἐνεστί(ν)
  • ἐπιμέλεια: vul aan ἐνεστί(ν)
  • ἑτέροις: vul aan ἐνεστί(ν) 
  • <ἕτερα>: vrijwel algemeen aanvaarde conjectuur (toevoeging om de tekst kloppend te maken); maar misschien kan ἑτέροις πρὸς ἔργα τετραμμένοις worden opgevat als 'de ene groep die zich met zijn werk bezighoudt' (t.o. de andere groep die zich met politiek bezighoudt; ἕτερος = de één (van twee))
  • τετραμμένοις: part. perf. med. van τρέπομαι
  • τὰ πολιτικὰ μὴ ἐνδεῶς γνῶναι: onderwerp

staatszaken
Een derde domein waarin de Atheense burger zich beweegt, naast zijn intellectuele leven en de geldeconomie, is het politieke leven. Volgens Pericles is de Atheense democratie zo transparant dat een burger zijn dagelijkse bezigheden kan combineren met het bestuur van de stad. Het is niet nodig om beroepspoliticus te zijn om aan de besluitvorming deel te nemen.