Waardering

65.8

αἴτιον δ' ἦν ὅτι ἐκεῖνος μὲν δυνατὸς ὢν τῷ τε ἀξιώματι καὶ τῇ γνώμῃ χρημάτων τε διαφανῶς ἀδωρότατος γενόμενος κατεῖχε τὸ πλῆθος ἐλευθέρως, καὶ οὐκ ἤγετο μᾶλλον ὑπ' αὐτοῦ ἢ αὐτὸς ἦγε, διὰ τὸ μὴ κτώμενος ἐξ οὐ προσηκόντων τὴν δύναμιν πρὸς ἡδονήν τι λέγειν, ἀλλ' ἔχων ἐπ' ἀξιώσει καὶ πρὸς ὀργήν τι ἀντειπεῖν.

Vertaling

De reden voor zijn succes was dat hij het volk in de hand had zonder zijn vrijheid in te perken, omdat hij gezag had door zijn reputatie en zijn scherpzinnigheid, en omdat duidelijk gebleken was dat hij niet om te kopen was met geld; hij liet zich niet leiden door de grillen van het volk maar gaf daaraan zelf de juiste richting, want hij praatte het niet naar de mond, in een poging om op een oneigenlijke manier macht te verwerven, maar durfde integendeel, omdat hij macht bezat door zijn reputatie, zelfs tegen de toorn van het volk in te gaan.

διαφανής
ἄδωρος
ἐξ οὐ προσηκόντων

helder, duidelijk
niet corrupt
op oneigenlijke manier

  • ἀδωρότατος γενόμενος: vul aan ὢν
  • κατεῖχε τὸ πλῆθος ἐλευθέρως: oxymoron ('hij hield het volk op vrije wijze vast')
  • οὐκ ... μᾶλλον ... ἢ: letterlijk = 'niet ... meer...dan....', bij Thucydides dikwijls = 'niet..., maar...'
  • διὰ τὸ μὴ πρὸς ἡδονήν τι λέγειν: opgepakt door ἀλλ(ὰ) (διὰ τὸ) καὶ πρὸς ὀργήν τι ἀντειπεῖν: 'niet door iets te zeggen om te plezieren (πρὸς ἡδονήν), maar door zelfs tegen toorn iets in te brengen (ἀντειπεῖν)'
  • ἐξ οὐ προσηκόντων: 'op grond van niet passende dingen' (van onzijdig προσήκοντα) > op een oneigenlijke manier
  • ἔχων: vul aan τὴν δύναμιν; contrasteert met κτώμενος τὴν δύναμιν 
  • ἐπ' ἀξιώσει: contrasteert met ἐξ οὐ προσηκόντων
  • πρὸς ὀργήν τι ἀντειπεῖν: 'iets inbrengen tegen de toorn (nl. van het volk)'; een alternatieve vertaling is 'iets in woede inbrengen (nl. tegen het volk)'

  •