Laatste rede

64.6

ὑμεῖς δὲ ἔς τε τὸ μέλλον καλὸν προγνόντες ἔς τε τὸ αὐτίκα μὴ αἰσχρὸν τῷ ἤδη προθύμῳ ἀμφότερα κτήσασθε, καὶ Λακεδαιμονίοις μήτε ἐπικηρυκεύεσθε μήτε ἔνδηλοι ἔστε τοῖς παροῦσι πόνοις βαρυνόμενοι, ὡς οἵτινες πρὸς τὰς ξυμφορὰς γνώμῃ μὲν ἥκιστα λυποῦνται, ἔργῳ δὲ μάλιστα ἀντέχουσιν, οὗτοι καὶ πόλεων καὶ ἰδιωτῶν κράτιστοί εἰσιν.'

Vertaling

Houd uw oog gericht op de toekomstige roem en op het vermijden van schande nu, en probeer met onmiddellijk enthousiasme deze beide doelen te bereiken; u moet geen onderhandelingen starten met de Spartanen en niet duidelijk laten blijken dat u door de huidige beslommeringen de moed verliest, want wie zich in tegenspoed het minst laat demotiveren omdat hij zijn verstand gebruikt en zich er metterdaad het meest tegen verzet, die stad of die persoon is de uiteindelijke winnaar.”

πρόθυμος
ἔνδηλος εἰμί + ptc.
βαρύνω
ὡς

enthousiast
duidelijk laten zien dat
bezwaren, zwaar drukken op
want

  • ἔς τε τὸ μέλλον καλὸν προγνόντες ἔς τε τὸ αὐτίκα μὴ αἰσχρὸν: 'laat uw voorkennis gelden (προγνόντες) over het toekomstige goede (ἔς τὸ μέλλον καλὸν) en over het huidige niet-schandelijke (ἔς τε τὸ αὐτίκα μὴ αἰσχρὸν)' > Houd uw oog gericht op de toekomstige roem en op het vermijden van schande nu
  • προγνόντες...κτήσασθε: een participium in de aoristus (προγνόντες) vóór een imperativus (κτήσασθε) kan vaak het beste worden vertaald met een imperativus + 'en': 'nadat u uw oog gericht hebt gehouden, moet u proberen te bereiken' >  houd uw oog gericht... en probeer te bereiken
  • τῷ ἤδη προθύμῳ: 'met het nu enthousiaste' > met onmiddellijk enthousiasme
  • ἀμφότερα: 'beide dingen' > deze beide doelen (nl. roem en afwezigheid van schande)
  • γνώμῃ... ἔργῳ...: 'met zijn verstand...metterdaad'; een echo van het begrippenpaar λόγος/ἔργον dat Pericles hanteerde in de lijkrede