Laatste rede

61.3

δουλοῖ γὰρ φρόνημα τὸ αἰφνίδιον καὶ ἀπροσδόκητον καὶ τὸ πλείστῳ παραλόγῳ ξυμβαῖνον· ὃ ἡμῖν πρὸς τοῖς ἄλλοις οὐχ ἥκιστα καὶ κατὰ τὴν νόσον γεγένηται.

Vertaling

Een plotselinge en onverwachte gebeurtenis die ook nog geheel tegen het verwachtingspatroon ingaat, tast het zelfvertrouwen aan. Dit is ons een aantal keer, maar vooral in het geval van de pest, overkomen.

δουλόω
τὸ φρόμημα
ἀφνίδιος
ἀπροσδόκητος
ὁ παράλογος

tot slaaf maken, vernederen
zelfvertrouwen
plotseling
onverwacht
tegenspraak

  • δουλοῖ (< δουλό-ει): 3e p. ev. ind. praesens actief van δουλόω
  • φρόνημα: object bij δουλοῖ
  • πλείστῳ παραλόγῳ: dativus van omstandigheid: 'met zeer grote ongerijmdheid'
  • ὃ: relatieve aansluiting ('hetgeen ons' > en dit is ons)
  • πρὸς τοῖς ἄλλοις οὐχ ἥκιστα καὶ (κατὰ τὴν νόσον): lett. 'bovenop de andere keren niet het minst ook (gedurende de pest)'