Waardering

65.12

σφαλέντες δὲ ἐν Σικελίᾳ ἄλλῃ τε παρασκευῇ καὶ τοῦ ναυτικοῦ τῷ πλέονι μορίῳ καὶ κατὰ τὴν πόλιν ἤδη ἐν στάσει ὄντες ὅμως  τρία  μὲν ἔτη ἀντεῖχον τοῖς τε πρότερον ὑπάρχουσι πολεμίοις καὶ τοῖς ἀπὸ Σικελίας μετ' αὐτῶν, καὶ τῶν ξυμμάχων ἔτι τοῖς πλέοσιν ἀφεστηκόσι, Κύρῳ τε ὕστερον βασιλέως παιδὶ προσγενομένῳ, ὃς παρεῖχε χρήματα Πελοποννησίοις ἐς τὸ ναυτικόν, καὶ οὐ πρότερον ἐνέδοσαν ἢ αὐτοὶ ἐν σφίσι κατὰ τὰς ἰδίας διαφορὰς περιπεσόντες ἐσφάλησαν.

Vertaling

Toen ze op Sicilië met hun landleger maar ook met het grootste deel van hun vloot waren verslagen hielden ze het, ondanks de revolutie die nu in de stad woedde, nog † drie † jaar uit tegen hun vroegere vijanden en die van Sicilië erbij en ook nog tegen hun bondgenoten van wie de meesten afvallig waren geworden, en later kwam Cyrus, de zoon van de Perzische koning, daar nog bij, die geld verschafte aan de Peloponnesiërs om een vloot te bouwen. Maar ze gaven het niet eerder op dan toen ze zelf door hun eigen binnenlandse onenigheid ten val kwamen en verslagen werden. 

τὸ μόριον
ἡ στάσις
ἀφίσταμαι
ἐνδίδωμι

deel
burgeroorlog
afvallen, overlopen
toegeven

  • † τρία †: wordt om redenen van chronologie verworpen
  • καὶ τῶν ξυμμάχων ἔτι τοῖς πλέοσιν ἀφεστηκόσι (ἀντεῖχον): 'en (ze hielden het) ook nog (uit) tegen de afvalligen (τοῖς ἀφεστηκόσι) van de bondgenoten (τῶν ξυμμάχων), het merendeel (πλέοσιν)')
  • Κύρῳ τε ὕστερον βασιλέως παιδὶ προσγενομένῳ (ἀντεῖχον): ''en (ze hielden het uit) tegen Cyrus, de zoon van de koning, toen die er later bij was gekomen' 
  • αὐτοὶ ἐν σφίσι (= ἐν σφίσι αὐτοῖς): 'onderling' > zelf
  • κατὰ τὰς ἰδίας διαφορὰς: 'overeenkomstig hun eigen onenigheden' > door hun eigen onenigheid