Laatste rede

62.2

οἴεσθε μὲν γὰρ τῶν ξυμμάχων μόνων ἄρχειν, ἐγὼ δὲ ἀποφαίνω δύο μερῶν τῶν ἐς χρῆσιν φανερῶν, γῆς καὶ θαλάσσης, τοῦ ἑτέρου ὑμᾶς παντὸς κυριωτάτους ὄντας, ἐφ' ὅσον τε νῦν νέμεσθε καὶ ἢν ἐπὶ πλέον βουληθῆτε· καὶ οὐκ ἔστιν ὅστις τῇ ὑπαρχούσῃ παρασκευῇ τοῦ ναυτικοῦ πλέοντας ὑμᾶς οὔτε βασιλεὺς οὔτε ἄλλο οὐδὲν ἔθνος τῶν ἐν τῷ παρόντι κωλύσει.

Vertaling

U denkt alleen macht te hebben over uw bondgenoten, maar ik zal u bewijzen dat van de twee elementen die voor militaire operaties nuttig zijn: zee en land, u over het ene volkomen heer en meester bent, voor zover u het nu benut en nog meer zelfs, als u dat wilt. En als u met de hele vloot die u ter beschikking staat uitvaart is er niemand die u kan stoppen: de grote koning niet en ook geen enkele ander volk in onze huidige tijd.

κύριος
ἡ παρασκευή
ἡ χρεία

de baas over (+ gen.)
materiaal, potentieel
gebruik

  • ἀποφαίνω ὑμᾶς κυριωτάτους ὄντας: AcP (ipv AcI) na werkwoorden van 'tonen'
  • ἐς χρῆσιν φανερῶν: 'open voor gebruik'
  • καὶ ἢν ἐπὶ πλέον βουληθῆτε: 'en als u nog meer wilt' dwz. 'en nog meer, als u dat wilt'
  • ἢν (= εἰ ἂν) βουληθῆτε: coniunctivus futuralis in de bijzin, voortijdig vanwege de aoristusstam: 'en als u zult hebben gewild' > en als u wilt
  • οὐκ ἔστιν ὅστις: uitgewerkt in οὔτε βασιλεὺς οὔτε ἄλλο οὐδὲν ἔθνος