Waardering

65.7

ὁ μὲν γὰρ ἡσυχάζοντάς τε καὶ τὸ ναυτικὸν θεραπεύοντας καὶ ἀρχὴν μὴ ἐπικτωμένους ἐν τῷ πολέμῳ μηδὲ τῇ πόλει κινδυνεύοντας ἔφη περιέσεσθαι· οἱ δὲ ταῦτά τε πάντα ἐς τοὐναντίον ἔπραξαν καὶ ἄλλα ἔξω τοῦ πολέμου δοκοῦντα εἶναι κατὰ τὰς ἰδίας φιλοτιμίας καὶ ἴδια κέρδη κακῶς ἔς τε σφᾶς αὐτοὺς καὶ τοὺς ξυμμάχους ἐπολίτευσαν, ἃ κατορθούμενα μὲν τοῖς ἰδιώταις τιμὴ καὶ ὠφελία μᾶλλον ἦν, σφαλέντα δὲ τῇ πόλει ἐς τὸν πόλεμον βλάβη καθίστατο.

Vertaling

Hij zei namelijk dat de overwinning aan hen was als ze zich rustig zouden houden en hun vloot goed paraat hielden, hun imperium niet probeerden uit te breiden tijdens de oorlog en de stad zo niet in gevaar brachten. Maar zij deden daarin steeds precies het omgekeerde en voerden daarnaast, in zaken die volgens hen buiten de oorlog stonden, een politiek die in dienst stond van hun eigen ambitie en hun privé-belangen, maar slecht was voor henzelf en hun bondgenoten. Het was een politiek die, waar ze slaagde, toch voornamelijk individuele burgers eer en voordeel bracht, maar waar ze faalde de stad schade berokkende in de oorlog.

ἡσυχάζω
περίειμι
ἐς τοὐναντίον (= τὸ ἐναντίον)
ἡ φιλοτιμία

zich gedeisd houden
overleven; de moeilijkheden te boven komen
geheel tegengesteld
eerzucht, de beste willen zijn

  • ἀρχὴν μὴ ἐπικτωμένους: 'als ze er geen heerschappij bij verwierven'; het participium is hier conatief vertaald: als ze hun imperium niet probeerden uit te breiden
  • μηδὲ τῇ πόλει (dativus instrumentalis) κινδυνεύοντας: 'en als ze niet met hun stad gevaar liepen'
  • ἔφη περιέσεσθαι: vul aan αὐτούς (AcI); van dit verzwegen αὐτούς zijn de participia ἡσυχάζοντάς t/m κινδυνεύοντας afhankelijk; blijkens de ontkenning μὴ zijn deze participia conditioneel
  • οἱ δὲ ταῦτά τε πάντα ἐς τοὐναντίον ἔπραξαν: 'zij deden dat alles precies omgekeerd' > zij deden daarin steeds precies het omgekeerde
  • ἄλλα (accusativus van betrekking) ἔξω τοῦ πολέμου δοκοῦντα εἶναι: 'qua andere (kwesties) die buiten de oorlog leken te zijn' > daarnaast, in zaken die volgens hen buiten de oorlog stonden
  • κατὰ τὰς ἰδίας φιλοτιμίας...κακῶς ἔς...ἐπολίτευσαν: 'zij voerden een politiek (ἐπολίτευσαν) volgens hun eigen ambities (κατὰ τὰς ἰδίας φιλοτιμίας) op een manier die slecht was (κακῶς) voor (ἔς)...'
  • ἃ κατορθούμενα μὲν (τοῖς ἰδιώταις τιμὴ μᾶλλον ἦν), σφαλέντα δὲ...: accusativus van betrekking (het antecedent is ἄλλα): '(andere kwesties) in verband waarmee, als ze goed gingen, (er vooral eer was voor individuele burgers), maar als ze mislukt waren...'
  • ἐς τὸν πόλεμον: 'voor de oorlog' (dwz om de oorlog voort te zetten) > in de oorlog