Waardering

65.5-6

ὅσον τε γὰρ χρόνον προύστη τῆς πόλεως ἐν τῇ εἰρήνῃ, μετρίως ἐξηγεῖτο καὶ ἀσφαλῶς διεφύλαξεν αὐτήν, καὶ ἐγένετο ἐπ' ἐκείνου μεγίστη, ἐπειδή τε ὁ πόλεμος κατέστη, ὁ δὲ φαίνεται καὶ ἐν τούτῳ προγνοὺς τὴν δύναμιν. (6) ἐπεβίω δὲ δύο ἔτη καὶ ἓξ μῆνας· καὶ ἐπειδὴ ἀπέθανεν, ἐπὶ πλέον ἔτι ἐγνώσθη ἡ πρόνοια αὐτοῦ ἡ ἐς τὸν πόλεμον.

Vertaling

Want zolang als hij aan het hoofd van de stad stond in vredestijd, voerde hij een gematigd bewind en wist hij haar veilig te loodsen; onder zijn leiding werd ze de machtigste stad en toen de oorlog uitbrak bleek hij ook daarin haar macht goed te hebben ingeschat. Hij leefde toen nog twee-en-een-half jaar en na zijn dood werd het gelijk van zijn vooruitziende blik wat de oorlog betreft nog veel meer bevestigd.

προίσταμαι
ἐπιζήω (aor. ἐπεβίων)

aan het hoofd staan van (+ gen.)
nog leven, erbij leven

  • προύστη = προ-έστη
  • ἐπ' ἐκείνου: 'ten tijde van hem' > onder zijn leiding
  • ὁ δὲ: 'hij' (δέ niet vertalen, zogenaamd apodotisch δέ)
  • τὴν δύναμιν: hier geduid als de macht van de stad; volgens anderen het vermogen (de reikwijdte) van de oorlog