Waardering

65.3-4

οὐ μέντοι πρότερόν γε οἱ ξύμπαντες ἐπαύσαντο ἐν ὀργῇ ἔχοντες αὐτὸν πρὶν ἐζημίωσαν χρήμασιν. (4) ὕστερον δ' αὖθις οὐ πολλῷ, ὅπερ φιλεῖ ὅμιλος ποιεῖν, στρατηγὸν εἵλοντο καὶ πάντα τὰ πράγματα ἐπέτρεψαν, ὧν μὲν περὶ τὰ οἰκεῖα ἕκαστος ἤλγει ἀμβλύτεροι ἤδη ὄντες, ὧν δὲ ἡ ξύμπασα πόλις προσεδεῖτο πλείστου ἄξιον νομίζοντες εἶναι.

Vertaling

De bevolking als geheel liet haar woede jegens Pericles pas varen toen ze hem een geldboete had opgelegd.  Maar niet veel later kozen ze hem opnieuw tot generaal (typisch gedrag van de massa), en lieten ze de volledige politieke verantwoordelijkheid aan hem over, omdat ze wat hun privé-problemen aanging al behoorlijk afgestompt waren geraakt en omdat ze vonden dat hij het meest geschikt was voor wat de stad als geheel nodig had.

ἐν ὀργῇ ἔχω
ζημιόω
ἀμβλύς
προσδέομαι

boos zijn op
straffen, beboeten
stomp, afgestompt
nodig hebben

  • (οὐ) μέντοι (πρότερόν γε): geeft een correctie op (δημοσίᾳ) μὲν uit de vorige paragraaf: 'officieel weliswaar (μὲν) lieten ze zich overtuigen, maar toch (μέντοι) stopten ze niet eerder met boos zijn'
  • οὐ ... πρότερόν ... πρὶν: 'niet eerder, voordat' > pas toen
  • οὐ πολλῷ: bij ὕστερον
  • ὅπερ φιλεῖ ὅμιλος ποιεῖν: 'precies wat de massa pleegt te doen'
  • πάντα τὰ πράγματα: 'alle zaken' > de volledige politieke verantwoordelijkheid
  • ὧν μὲν...: lees (πρὸς ταῦτα,) ὧν περὶ τὰ οἰκεῖα ἕκαστος ἤλγει, ἀμβλύτεροι ἤδη ὄντες: 'omdat ze al behoorlijk afgestompt (ἀμβλύτεροι) waren (aangaande die zaken), waarover (ὧν) een ieder pijn leed (ἤλγει) in zijn privésituatie (περὶ τὰ οἰκεῖα)'
  • ὧν δὲ...: lees (πρὸς ταῦτα,) ὧν ἡ ξύμπασα πόλις προσεδεῖτο, (αὐτὸν) πλείστου ἄξιον νομίζοντες εἶναι: 'omdat ze vonden (dat hij) het meest geschikt (πλείστου ἄξιον) was (aangaande die zaken,) waaraan (ὧν) de stad als geheel behoefte had (προσεδεῖτο)'