Laatste rede

63.2

ἧς οὐδ' ἐκστῆναι ἔτι ὑμῖν ἔστιν, εἴ τις καὶ τόδε ἐν τῷ παρόντι δεδιὼς ἀπραγμοσύνῃ ἀνδραγαθίζεται· ὡς τυραννίδα γὰρ ἤδη ἔχετε αὐτήν, ἣν λαβεῖν μὲν ἄδικον δοκεῖ εἶναι, ἀφεῖναι δὲ ἐπικίνδυνον.

Vertaling

U kunt uw imperium niet meer opgeven, mocht iemand uit een verlangen naar rust die fraaie suggestie doen, als hij zich op dit moment laat leiden door angst. Want u regeert uw imperium als een tirannie, en het mag dan misschien onrechtvaardig lijken dat u het in bezit hebt gekregen, maar het opgeven ervan brengt gevaren met zich mee.

ἡ ἀπραγμοσύνη
ἀνδραγαθίζομαι
ἐπικίνδυνος

passiviteit, verlangen naar afzijdigheid
de eerzame man spelen
daarbij gevaarlijk

  • ἧς: relatieve aansluiting, slaat terug op ἀρχῇ; 'waaruit' > 'maar daaruit'
  • ἔστιν = ἔξεστιν
  • τόδε: nl. ἐκστῆναι τῆς ἀρχῆς
  • αὐτήν: nl. τὴν ἀρχήν
  • ἣν (nl. τυραννίδα) λαβεῖν: subject van ἄδικον δοκεῖ εἶναι: 'welke te hebben (misschien) onrechtvaardig schijnt te zijn' > 'en het schijnt misschien onrechtvaardig die te hebben'
  • ἀφεῖναι δὲ ἐπικίνδυνον: lees ἣν ἀφεῖναι δὲ ἐπικίνδυνον ἐστίν (maar welke op te geven gevaarlijk is' > 'maar het is gevaarlijk die op te geven'