Waardering

65.2

οἱ δὲ δημοσίᾳ μὲν τοῖς λόγοις ἀνεπείθοντο καὶ οὔτε πρὸς τοὺς Λακεδαιμονίους ἔτι ἔπεμπον ἔς τε τὸν πόλεμον μᾶλλον ὥρμηντο, ἰδίᾳ δὲ τοῖς παθήμασιν ἐλυποῦντο, ὁ μὲν δῆμος ὅτι ἀπ' ἐλασσόνων ὁρμώμενος ἐστέρητο καὶ τούτων, οἱ δὲ δυνατοὶ καλὰ κτήματα κατὰ τὴν χώραν οἰκοδομίαις τε καὶ πολυτελέσι κατασκευαῖς ἀπολωλεκότες, τὸ δὲ μέγιστον, πόλεμον ἀντ' εἰρήνης ἔχοντες.

Vertaling

Officieel lieten ze zich door zijn woorden overtuigen, en stuurden ze geen gezanten meer naar de Spartanen en stortten zich met meer ijver op de oorlog, maar op persoonlijk vlak zat men in de put over de ellende. Het gewone volk leed, omdat het al weinig had om te beginnen en nu nog van dat weinige beroofd werd, en de rijkere mensen omdat ze prachtige bezittingen op het platteland, bestaande uit huizen en boerderijen, hadden verloren; maar hun grootste grief was dat het oorlog was in plaats van vrede.

δημοσίᾳ
ἀναπείθω
ἰδίᾳ
στερέω (= ἀποστερέω)
πολυτελής
ἡ κατασκευή

van staatswege; met staatsgezag, officieel
met moeite overtuigen
in de privé-sfeer
beroven
kostbaar
onderkomen, huis

  • δημοσίᾳ μὲν: vormt een tegenstelling met ἰδίᾳ δὲ
  • ἀνεπείθοντο: het imperfectum is distributief gebruikt ('een voor een lieten ze zich overtuigen')
  • ἔπεμπον: nl. gezanten (πρέσβεις, vgl. 59.2); πέμπω in deze betekenis vaak zonder object
  • ἰδίᾳ: nader bepaald door ὁ μὲν δῆμος..., οἱ δὲ δυνατοὶ...
  • ἀπ' ἐλασσόνων ὁρμώμενος: 'beginnend met (ἀπό) minder (bezit)' > omdat het al weinig had om te beginnen
  • τούτων: nl. de genoemde ἐλάσσονα
  • οἰκοδομίαις τε καὶ πολυτελέσι κατασκευαῖς: bepalingen bij καλὰ (κτήματα): '(bezittingen) mooi door...' > prachtige bezittingen, bestaande uit
  • τὸ δὲ μέγιστον, πόλεμον ἀντ' εἰρήνης ἔχοντες: 'maar het belangrijkste, omdat ze oorlog hadden in plaats van vrede' > maar hun grootste grief was dat het oorlog was in plaats van vrede
  • ἔχοντες: heeft betrekking op zowel ὁ δῆμος als οἱ δυνατοὶ