Laatste rede

64.2

φέρειν δὲ χρὴ τά τε δαιμόνια ἀναγκαίως τά τε ἀπὸ τῶν πολεμίων ἀνδρείως· ταῦτα γὰρ ἐν ἔθει τῇδε τῇ πόλει πρότερόν τε ἦν νῦν τε μὴ ἐν ὑμῖν κωλυθῇ.

Vertaling

Wat van de goden komt moet men met gelatenheid verdragen en wat van de vijanden komt met dapperheid. Dat was ook in het voorgaande jaar de houding in deze stad en die moet nu niet door uw toedoen worden opgegeven.

τὰ δαιμόνια

wat van de goden komt

  • ἀναγκαίως: 'als onafwendbaar' > met gelatenheid
  • πρότερον: 'eerder' > in het voorgaande jaar
  • ἐν ὑμῖν: 'bij u' > door uw toedoen (ἐν bij Thucydides soms om een handelend voorwerp uit te drukken)