Waardering

65.1

τοιαῦτα ὁ Περικλῆς λέγων ἐπειρᾶτο τοὺς ᾿Αθηναίους τῆς τε ἐς αὑτὸν ὀργῆς παραλύειν καὶ ἀπὸ τῶν παρόντων δεινῶν ἀπάγειν τὴν γνώμην.

Vertaling

Met deze woorden probeerde Pericles de woede van de Atheners jegens hem te ontkrachten en hun gedachtes af te leiden van de penibele situatie van dat moment.

αὑτὸν
παραλύω

= ἑαυτὸν
losmaken van, bevrijden van (+ gen.)

  • τοιαῦτα λέγων: 'dergelijke dingen zeggend' > met deze woorden