Laatste rede

61.2

καὶ ἐγὼ μὲν ὁ αὐτός εἰμι καὶ οὐκ ἐξίσταμαι· ὑμεῖς δὲ μεταβάλλετε, ἐπειδὴ ξυνέβη ὑμῖν πεισθῆναι μὲν ἀκεραίοις, μεταμέλειν δὲ κακουμένοις, καὶ τὸν ἐμὸν λόγον ἐν τῷ ὑμετέρῳ ἀσθενεῖ τῆς γνώμης μὴ ὀρθὸν φαίνεσθαι, διότι τὸ μὲν λυποῦν ἔχει ἤδη τὴν αἴσθησιν ἑκάστῳ, τῆς δὲ ὠφελίας ἄπεστιν ἔτι ἡ δήλωσις ἅπασι, καὶ μεταβολῆς μεγάλης, καὶ ταύτης ἐξ ὀλίγου, ἐμπεσούσης ταπεινὴ ὑμῶν ἡ διάνοια ἐγκαρτερεῖν ἃ ἔγνωτε.

Vertaling

Ik ben nog steeds dezelfde mening toegedaan en ik weifel niet. U bent het die van mening verandert: u liet zich overtuigen toen u nog ongedeerd was en krijgt spijt nu u tegenslag ondervindt; mijn advies lijkt u nu, nu uw inzicht is verzwakt niet juist meer, omdat de pijnlijke gevolgen voor ieder merkbaar zijn en niemand nog het duidelijke bewijs geleverd heeft gekregen van het voordeel; bovendien is er een grote verandering opgetreden, en nog wel in zo korte tijd, die maakt dat uw beoordelingsvermogen te zwak is om te volharden in het door u genomen besluit.

ἐξίσταμαι
μεταβάλλω
ἀκέραιος
κακόω
ἡ αἴσθησις
ἡ ὠφελία
ἡ δήλωσις, -εως
ἐξ ὀλίγου
ταπεινός
ἐγκαρτερέω

van positie veranderen
veranderen van koers
ongedeerd
kwaad doen
gevoel
nut
duidelijk bewijs
binnen korte tijd
laag
volharden in

  • τὸν ἐμὸν λόγον μὴ ὀρθὸν φαίνεσθαι: AcI afhankelijk van ξυνέβη
  • ἐν τῷ ὑμετέρῳ ἀσθενεῖ τῆς γνώμης: 'in (het oordeel van) uw zwakte van inzicht' 
  • τὸ λυποῦν: 'dat wat pijn doet' > de pijnlijke gevolgen
  • ἔχει (= παρέχει) τὴν αἴσθησιν ἑκάστῳ: 'biedt de gewaarwording aan een ieder' > is voor ieder merkbaar 
  • τῆς δὲ ὠφελίας: genitivus afhankelijk van ἡ δήλωσις
  • μεταβολῆς μεγάλης: vormt samen met ἐμπεσούσης een genitivus absolutus
  • ἐξ ὀλίγου: in korte tijd, plotseling
  • καὶ: verbindt ἄπεστιν ἔτι ἡ δήλωσις met ταπεινὴ (ἐστίν) ἡ διάνοια
  • ἐγκαρτερεῖν (τούτοις) ἃ ἔγνωτε