Symptomen

49.5b

τὰ δὲ ἐντὸς οὕτως ἐκάετο ὥστε μήτε τῶν πάνυ λεπτῶν ἱματίων καὶ σινδόνων τὰς ἐπιβολὰς μηδ' ἄλλο τι ἢ γυμνοὶ ἀνέχεσθαι, ἥδιστά τε ἂν ἐς ὕδωρ ψυχρὸν σφᾶς αὐτοὺς ῥίπτειν. καὶ πολλοὶ τοῦτο τῶν ἠμελημένων ἀνθρώπων καὶ ἔδρασαν ἐς φρέατα, τῇ δίψῃ ἀπαύστῳ ξυνεχόμενοι· καὶ ἐν τῷ ὁμοίῳ καθειστήκει τό τε πλέον καὶ ἔλασσον ποτόν.

Vertaling

Vanbinnen kregen ze zo’n branderig gevoel dat ze niet eens de aanraking van het fijnste textiel of linnen konden verdragen, en het alleen naakt uithielden; het liefst zouden ze zich in koud water werpen. En, als niet op hen werd gelet, deden veel mannen dat ook in de waterreservoirs, zo'n onlesbare dorst leden ze. Toch kwam meer of minder drinken op hetzelfde neer.

κάομαι
τὸ ἱμάτιον
ἡ σινδών, -όνος
ἡ ἐπιβολή                     
ἀμελέω
ἡ δίψα                
ἄπαυστος        
καθίσταμαι
τὸ ποτόν                         

branden, in brand staan
hemd
linnen kleed
aanraking
verwaarlozen, niet in de gaten houden
dorst
onophoudelijk
terecht komen, uitkomen
het drinken

  • τὰ δὲ ἐντὸς οὕτως ἐκάετο ὥστε (μὴ) ἄλλο τι ἢ γυμνοὶ ἀνέχεσθαι: in de infinitivusconstructie verandert het subject, blijkens γυμνοὶ: 'het binnenste brandde zo, dat ze het alleen naakt uithielden'; sommigen stellen daarom de emendatie ἐκάοντο voor ('ze brandden zo van binnen [τὰ ἐντὸς acc.] , dat ze het alleen naakt uithielden') 
  • ὥστε μήτε τῶν (...) τὰς ἐπιβολὰς μηδ' ἄλλο τι ἢ γυμνοὶ ἀνέχεσθαι: ἀνέχεσθαι wordt eerst transitief gebruikt ('zodat ze de aanraking van (...) niet verdroegen, noch iets anders') en dan intransitief: '(noch iets anders) dan het naakt uithielden' > en het alleen naakt uithielden
  • ἂν ῥίπτειν: potentialis in een infinitivus-constructie
  • ἐς φρέατα: misschien is een aantal woorden hieraan voorafgaand weggevallen: 'en velen deden dat ook [καὶ ἔδρασαν]; [weer anderen sprongen] in waterputten [ἐς φρέατα], omdat ze in de ban waren van een onlesbare dorst.'

branderig gevoel
Op de vijfde dag kregen patiënten het vreselijk warm en werd hun huid hypergevoelig. Alleen de gedachte aan baden in koud water bracht verlichting. Poedelnaakt hingen besmette patiënten rond bij de waterreservoirs. Dat patiënten daadwerkelijk in de cisternen met drinkwater doken, lijkt eerder een bron van verdere besmetting dan vijandelijke vergiftiging.