Gevolgen

51.1

τὸ μὲν οὖν νόσημα, πολλὰ καὶ ἄλλα παραλιπόντι ἀτοπίας, ὡς ἑκάστῳ ἐτύγχανέ τι διαφερόντως ἑτέρῳ πρὸς ἕτερον γιγνόμενον, τοιοῦτον ἦν ἐπὶ πᾶν τὴν ἰδέαν. καὶ ἄλλο παρελύπει κατ' ἐκεῖνον τὸν χρόνον οὐδὲν τῶν εἰωθότων· ὃ δὲ καὶ γένοιτο, ἐς τοῦτο ἐτελεύτα.

Vertaling

De ziekte was, als je voorbijgaat aan heel wat ongewone symptomen (want bij ieder afzonderlijk nam het een net iets andere vorm aan), in grote lijnen van dien aard. Men kampte gedurende die tijd verder niet met gebruikelijke klachten. Liep men wel iets op, dan kwam het hierop neer.

τὸ νόσημα
ἡ ἀτοπία           
διαφερόντως
ἡ ἰδέα
ἐπί πᾶν             
παραλυπέω     
τὰ εἰωθότα
τελευτάω εἰς

= ἡ νόσος
bijzondere aard
op een verschillende manier
verschijningsvorm
over het algemeen
verder leed veroorzaken
de gebruikelijke zaken (hier: ziektes)
uitlopen op

  • παραλιπόντι (gesubstantiveerd participium): 'voor wie voorbijgegaan is aan' > als je voorbijgaat aan
  • ἀτοπίας: genitivus partitivus bij πολλὰ καὶ ἄλλα
  • ὡς ἑκάστῳ ἐτύγχανέ τι διαφερόντως ἑτέρῳ πρὸς ἕτερον γιγνόμενον: 'hoe er bij ieder (ἑκάστῳ) bij de een (ἑτέρῳ) iets verschillends (τι διαφερόντως) gebeurde (ἐτύγχανε γιγνόμενον) in vergelijking met de ander (πρὸς ἕτερον)'
  • τὴν ἰδέαν: accusativus van betrekking
  • καὶ ἄλλο παρελύπει οὐδὲν: 'en verder veroorzaakte niets anders leed daarbij' > verder leden de mensen niet ook nog eens
  • ὃ δὲ καὶ γένοιτο: 'datgene wat zich wel (καὶ) voordeed' (γένοιτο: optativus iterativus)
  • ἐς τοῦτο: nl. τὸ νόσημα

  •  

de ziekte
Een overeenkomst tussen Thucydides' wetenschappelijke benadering en de methode van Hippocratische artsen (naar wie hij in 49.3 verwijst), is het koppelen van nauwgezette observatie aan diagnose en prognose: het was zaak voor de arts om van te voren de ontwikkeling van de symptomen te begrijpen en de patiënt dan met raad en daad bij te staan.