Gevolgen

50.2

τεκμήριον δέ· τῶν μὲν τοιούτων ὀρνίθων ἐπίλειψις σαφὴς ἐγένετο, καὶ οὐχ ἑωρῶντο οὔτε ἄλλως οὔτε περὶ τοιοῦτον οὐδέν· οἱ δὲ κύνες μᾶλλον αἴσθησιν παρεῖχον τοῦ ἀποβαίνοντος διὰ τὸ ξυνδιαιτᾶσθαι.

Vertaling

Ik kan het staven met een aantoonbaar verdwijnen van dat soort vogels; ze werden helemaal niet gezien en ook niet bezig met zoiets. Honden gaven een nog beter inzicht in de gevolgen, omdat het huisdieren zijn.

τὸ τεκμήριον
ἡ ἐπίλειψις
περὶ τοιοῦτον
ἡ αἴσθησις
τὸ ἀπόβαινον     
συνδιαιτάομαι    

bewijs
het ontbreken
bij een dergelijke activiteit
observatie
de afloop
samenleven

  • ἐπίλειψις σαφὴς ἐγένετο: 'er ontstond een duidelijk ontbreken' > (er) was een aantoonbaar verdwijnen
  • περὶ τοιοῦτον: bedoeld is het lijkenpikken
  • αἴσθησιν παρεῖχον: 'boden een waarneming' > gaven inzicht
  • τοῦ ἀποβαίνοντος: gesubstantiveerd participium onzijdig: 'het aflopende'
  • διὰ τὸ ξυνδιαιτᾶσθαι: 'vanwege het samenleven' nl. met de mens

een aantoonbaar verdwijnen van dat soort vogels
Sommige wetenschappers zien in de vogelsterfte een aanwijzing dat er bij de Atheense Pest sprake was van vogelgriep, ook wel vogelpest genoemd. Symptomen van de vogelgriep bij de mens zijn hoest, hoofdpijn, hoge koorts, longontsteking en de uitval van vitale organen. Vogelpest wordt zo gevaarlijk voor de mens op het moment dat de besmetting kan muteren, omdat een patiënt gelijktijdig besmet is met de gewone griep en een variant van de vogelgriep. De Atheense Pest zou dan zo'n mutatie geweest zijn.