Orakels

54.5

περὶ μὲν οὖν τοῦ χρηστηρίου τὰ γιγνόμενα ᾔκαζον ὁμοῖα εἶναι· ἐσβεβληκότων δὲ τῶν Πελοποννησίων ἡ νόσος ἤρξατο εὐθύς, καὶ ἐς μὲν Πελοπόννησον οὐκ ἐσῆλθεν, ὅ τι καὶ ἄξιον εἰπεῖν, ἐπενείματο δὲ ᾿Αθήνας μὲν μάλιστα, ἔπειτα δὲ καὶ τῶν ἄλλων χωρίων τὰ πολυανθρωπότατα. ταῦτα μὲν τὰ κατὰ τὴν νόσον γενόμενα.

Vertaling

Wat het het orakel betreft dachten ze dus dat de gebeurtenissen net zo waren. Meteen toen de Peloponnesiërs in Attica stonden, is de ziekte uitgebroken; en naar de Peloponnesos is hij niet overgeslagen, althans niet noemenswaardig, maar hij verspreidde zich vooral in Athene, en daarna naar de dichtstbevolkte plaatsen in de andere streken. Tot hier de gebeurtenissen rondom de ziekte.

ὅ τι καὶ ἄξιον (εἴη) εἰπεῖν    

ἐπινέμομαι                                    
πολυάνθρωπος                        

 

‘wat nog waard zou zijn te vermelden’
> noemenswaardig
zich verspreiden over
dichtbevolkt

 

  • τὰ γιγνόμενα ὁμοῖα εἶναι                       AcI afhankelijk van ᾔκαζον
  • τὰ γιγνόμενα                                             subjectsaccusativus
  • ὁμοῖα                                                           naamwoordelijk deel 
  • ἐσβεβληκότων τῶν Πελοποννησίων   genitivus absolutus
  • ταῦτα                                                           vul aan ἐστί
  • τὰ κατὰ τὴν νόσον γενόμενα                subject; gesubstantiveerd participium


          

naar de Peloponnesos is hij niet overgeslagen
Het lijkt of de traditionele gelovigen in Athene er een voorteken van maakten dat de pest die Athene trof zich niet naar de Peleponnesos verplaatste. Koning Archidamus had zijn troepen dan ook wijselijk teruggetrokken uit Attica toen hij van de besmetting vernam.

tot hier
In de opbouw van boek 2 heeft Thucydides de beschrijving van de pest vrijwel onmiddellijk na en tegenover de lijkrede van Pericles geplaatst. In deze beschrijving heeft hij verteltechnisch gebeurtenissen en ontwikkelingen samengebald die zich historisch afspeelden tussen 430 en 426. De besmetting met de pest bleef in die jaren namelijk opvlammen.