Uitbreken

48.1

ἤρξατο δὲ τὸ μὲν πρῶτον, ὡς λέγεται, ἐξ Αἰθιοπίας τῆς ὑπὲρ Αἰγύπτου, ἔπειτα δὲ καὶ ἐς Αἴγυπτον καὶ Λιβύην κατέβη καὶ ἐς τὴν βασιλέως γῆν τὴν πολλήν.

Vertaling

Het is allemaal begonnen, zegt men, vanuit Ethiopië, stroomopwaarts op de Nijl, en daarna vond het zijn weg omlaag naar Egypte en Lybië en naar het merendeel van het grondgebied van de Perzische koning.

ὑπέρ + gen.

boven, stroomopwaarts (hier ten zuiden van)

  • ἐς τὴν βασιλέως γῆν: het Perzische rijk; het woord βασιλεύς verwijst in deze tijd gewoonlijk naar de Perzische koning

vanuit Ethiopië stroomopwaarts
Thucydides bedoelt het huidige Soedan. Toen de Perzische koning Cambyses (II) in 525 Egypte had veroverd, heeft hij de Nubische hoofdstad aangevallen en vernoemd naar zijn daar gestorven zus: Meroë.

het grondgebied van de Perzische koning
In het Grieks wordt de sjah van Perzië simpelweg aangeduid als "de koning".  Zijn rijk was immens en strekte zich uit van het huidige Iran tot de kusten van Turkije en Egypte. Het Atheense imperium was door zijn vloot een schakel geworden tussen oost en west. In dit globaliseringsproces nam de bevolking van het oostelijke Middellandse Zeebekken enorm toe. Besmettelijke ziektes konden zich gemakkelijk verspreiden en een pandemie veroorzaken.