Oorlogsrede

139.4

καὶ παριόντες ἄλλοι τε πολλοὶ ἔλεγον ἐπ' ἀμφότερα γιγνόμενοι ταῖς γνώμαις καὶ ὡς χρὴ πολεμεῖν καὶ ὡς μὴ ἐμπόδιον εἶναι τὸ ψήφισμα εἰρήνης, ἀλλὰ καθελεῖν, καὶ παρελθὼν Περικλῆς ὁ Ξανθίππου, ἀνὴρ κατ' ἐκεῖνον τὸν χρόνον πρῶτος Ἀθηναίων, λέγειν τε καὶ πράσσειν δυνατώτατος, παρῄνει τοιάδε.

Vertaling

Er kwamen vele mensen naar voren om te spreken, van wie de meningen beide kanten uitgingen: zowel dat men oorlog moest gaan voeren, als dat het decreet niet in de weg mocht staan van de vrede, maar vernietigd moest worden. Ook kwam toen Pericles naar voren, de zoon van Xanthippus, die in die tijd de meest vooraanstaande man was in Athene en zeer vaardig in het spreken en het voeren van politiek. Hij kwam met het volgende advies:

ἐμπόδιος
τὸ ψήφισμα
καθαιρέω

in de weg staand (+ gen.)
decreet
vernietigen

  • ἄλλοι τε πολλοὶ : staat tegenover καὶ Περικλῆς: 'vele anderen ... en Pericles' > vele mensen (en) ook Pericles