Oorlogsrede

141.6

μάχῃ μὲν γὰρ μιᾷ πρὸς ἅπαντας Ἕλληνας δυνατοὶ Πελοποννήσιοι καὶ οἱ ξύμμαχοι ἀντισχεῖν, πολεμεῖν δὲ μὴ πρὸς ὁμοίαν ἀντιπαρασκευὴν ἀδύνατοι, ὅταν μήτε βουλευτηρίῳ ἑνὶ χρώμενοι παραχρῆμά τι ὀξέως ἐπιτελῶσι πάντες τε ἰσόψηφοι ὄντες καὶ οὐχ ὁμόφυλοι τὸ ἐφ' ἑαυτὸν ἕκαστος σπεύδῃ· ἐξ ὧν φιλεῖ μηδὲν ἐπιτελὲς γίγνεσθαι. 

Vertaling

De Spartanen en hun bondgenoten zijn namelijk in staat om het in één gevecht uit te houden tegen alle Grieken, maar niet in staat om te vechten tegen een tegenstander met een totaal andere krijgsvoering, zolang ze niet vechten onder één opperbevel en dus geen snelle effectieve charge kunnen uitvoeren, en zolang ze allemaal een even zware stem hebben maar niet van dezelfde stam zijn, en ieder dus zijn eigen belang behartigt. Daardoor komt er meestal niets definitiefs tot stand.

ἡ ἀντιπαρασκευή
τὸ βουλευτήριον
παραχρῆμα
ὁμόφυλος
ἐπιτελής

de bewapening van de tegenstander
raad
onmiddellijk
van dezelfde stam
definitief

  • δυνατοὶ, ἀδύνατοι: vul aan εἰσι
  • μὴ: maakt de bepaling πρὸς ὁμοίαν ἀντιπαρασκευὴν conditioneel: 'niet tegen dezelfde krijgsuitrusting' > 'als het niet tegen dezelfde krijgsuitrusting is' > tegen een tegenstander met een totaal andere krijgsuitrusting
  • ὅταν (= ὅτε ἄν): wordt gevolgd door twee persoonsvormen: (μήτε) ... ἐπιτελῶσι ... (τε) ... σπεύδῃ
  • παραχρῆμά τι ὀξέως ἐπιτελῶσι: 'in een gegeven situatie snel iets tot stand brengen'
  • τὸ ἐφ' ἑαυτὸν: 'datgene wat op hemzelf betrekking heeft' > zijn eigen belang
  • ἐξ ὧν: relatieve aansluiting: 'op grond waarvan' > en op grond daarvan, daardoor
  • φιλεῖ γίγνεσθαι: 'er pleegt te gebeuren' > er gebeurt meestal (φιλεῖ: onpersoonlijk)